Wettelijke regeling voor gasverbrandingsinstallaties

22 november 2019  |  Noord, Oost & Flevoland

Uw certificering als ondernemer moet uiterlijk 1 januari 2021 op orde zijn

Om vanaf 2021 te mogen werken aan gasverbrandingsinstallaties moet uw onderneming gecertificeerd zijn op basis van de Wettelijke regeling voor gasverbrandingsinstallaties. In de volksmond aangeduid als ‘de CO-certificering’. Alle vakmensen die voor uw bedrijf de werkzaamheden voor inbedrijfstelling uitvoeren, moeten aantoonbaar vakbekwaam zijn op basis van de nieuwe eisen. Anders bent u als onderneming strafbaar. Uiteraard is IW ook hierin uw kundige examenpartner! Het advies is wel hier op tijd bij te zijn. De wet gaat in per 1 januari 2020. Uw certificering als ondernemer moet uiterlijk 1 januari 2021 op orde zijn.

Aanleiding
Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit november 2015 meldt te veel ongevallen met koolmonoxide. De conclusie? De kwaliteit van het uitgevoerde werk schiet tekort, zowel uitgevoerd door goed opgeleide installateurs als door beunhazen. De minister wilde daarom een wettelijk kader voor kwaliteit en naleving. Die komt er nu met de wettelijke regeling voor gasverbrandingsinstallaties. Het doel is het aantal CO-ongevallen en slachtoffers naar beneden te brengen. Beunen aan gasverbrandingsinstallaties wordt bij wet verboden. Het vereiste vakmanschap wordt wettelijk vastgelegd en beschermd. Kortom, geregistreerd en erkend vakmanschap. Van belang ook omdat we weliswaar uiteindelijk van het gas af gaan, maar dit pas gerealiseerd zal zijn in 2050. Deze certificering kan dus nog 30 jaar ongelukken met CO voorkomen.

MKB-toets uitgevoerd
Wel is de MBK-toets hierop van toepassing. De minister heeft met tien installateurs, lid van Techniek Nederland, overlegd en hun visie en mening zijn meegewogen. De installateurs die meededen met de MKB-toets juichen het uitbannen van beunhazerij toe. Wel verzochten zij tegelijkertijd de minister het CO-certificeringstraject betaalbaar en uitvoerbaar te houden. Ook uitten zij de wens om de nieuwe certificering BRL 6000-25 te laten aansluiten op de andere bestaande certificeringen om dubbel werk en dus dubbele kosten te voorkomen.

Hoge urgentie
De wet gaat in per 1 januari 2020. Uw certificering als ondernemer moet uiterlijk 1 januari 2021 op orde zijn. Dan is de overgangsperiode van één jaar voorbij en is er sprake van naleving en controle. Techniek Nederland verwacht dat het gaat om ruim 20.000 ‘monteurs’ die hun vakmanschap moeten aantonen. Het aantal examenorganisaties dat geaccrediteerd is om Praktijkexamens CO te mogen afnemen, is tot nu toe heel gering, namelijk vijf waaronder IW. De andere vier zijn alleen beschikbaar voor eigen personeel. Als veel bedrijven wachten met de examinering van hun monteurs, ontstaat er een hausse in 2020, vooral in de laatste kwartalen van 2020. Het is de vraag of er dan voldoende examencapaciteit beschikbaar is.

Vakbekwaamheid CO
Als bedrijf moet u gecertificeerd zijn op basis van een goedgekeurd bedrijfsproces. Hiervoor is een BRL 6000-25 opgesteld. Deze ligt momenteel nog ter goedkeuring. Uw monteurs moeten hiervoor aantoonbaar vakbekwaam zijn. Om als monteur het bewijs van Vakbekwaamheid CO te krijgen, moet u slagen voor de Theorietoets CO en het Praktijkexamen CO. Een bewijs van Vakmanschap CO is vijf jaar geldig. Hiervoor zijn eindtermen vastgesteld die de kwaliteiten van een monteur en een eerste monteur aangeven. Hierbij gaat het zowel om theoretische kennis als praktische vaardigheden. Er zijn eindtermen opgesteld voor 4 functies: monteur installatie (niveau 2), eerste monteur installatie (niveau 3), monteur service en onderhoud (niveau 2) en eerste monteur service en onderhoud (niveau 3).

Theorietoets CO
Dit is een online theorietoets. De toetsvragen zijn afhankelijk van uw functie. Het gaat hier om zes functies: monteur installatie (niveau 2), eerste monteur installatie (niveau 3), monteur service en onderhoud (niveau 2), eerste monteur service en onderhoud (niveau 3), combi, zowel monteur installatie als monteur service en onderhoud (niveau 2) en combi, zowel eerste monteur installatie als eerste monteur service en onderhoud (niveau 3). De kosten hiervoor zijn € 80,00 en de toets maakt u op de site www.VakmanschapCO.nl. Let op: u moet voor de Theorietoets CO geslaagd zijn om aan het Praktijkexamen CO te mogen meedoen.

Praktijkexamen CO in 15 IW-locaties
Deze praktijkexamens mogen alleen worden aangeboden door een examenorganisatie die daar door InstallQ voor is geaccrediteerd. Op de site www.VakmanschapCO.nl staan de 15 IW-locaties en de momenten waarop examenevenementen aangeboden worden. Inschrijven doet u op die site met een unieke code die u als kandidaat ontvangt nadat u geslaagd bent voor de theorietoets. Direct na uw Praktijkexamen CO ontvangt u de uitslag. Een Praktijkexamen duurt een halve dag en een hele dag bij een combi-examen. De kosten hiervoor zijn € 300,00 en € 595,00 voor een combi-examen. Het aanbieden van deze praktijkexamens komt voort uit de strategie en het beleid van IW. Namelijk het daadwerkelijk aansluiten bij de koers van Techniek Nederland die stelt dat vakmanschap vastgelegd wordt én aantoonbaar moet zijn.

Aanbevolen: de examentraining Theorie ROVC
Op de site www.Vakmanschapco.nl staat een zelftest. Hiermee kun je gratis je theoretische kennis testen. Veel monteurs die deze zelftest doen, slagen daar niet voor. Dus voor veel monteurs is het verstandig om eerst hun theoretische kennis op te halen. Hiervoor bestaat de Examentraining ROVC. Deze duurt één dag. Het morgendeel behandelt de theorie t.a.v. CO, in het middagdeel doe je de Theorietoets CO. Ook krijgen de deelnemers informatie over de opzet en mogelijkheden om bij IW het Praktijkexamen CO te doen. De kosten? € 495,00 van de examentraining per persoon inclusief de kosten voor de Theorietoets t.w.v. € 80,00. We zien erg veel belangstelling voor deze examentraining theorie. De bedrijven en monteurs nemen het zekere voor het onzekere, u ook? Tot slot: IW onderzoekt momenteel of de opleidingseisen die gesteld worden voor deze certificering een vast of een keuzedeel worden van de BBL-opleiding die mensen volgen bij IW.

 

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
webdesign development

Inschrijven voor een MBO opleiding bij IW

Ondanks alle maatregelen vanuit de overheid, is het gewoon mogelijk om je aan te melden voor een BBL opleiding bij IW. Zodra je aangemeld bent, wordt er contact met je opgenomen over de vervolg stappen.

AANMELDEN

Toch nog vragen?

Dat begrijpen wij heel goed! We helpen je graag verder. Verdeeld over heel Nederland hebben we IW collega’s werken die je precies kunnen vertellen hoe het eraan toe gaat in jouw regio. Ook in deze periode zijn we zowel per telefoon als online goed bereikbaar; bekijk de contact gegevens en bel of mail ons je vraag.

AL JE VRAGEN