Voorwoord

14 december 2018  |  Noord, Oost & Flevoland

2018 loopt ten einde en we kunnen vanuit IWNOF terugkijken op een bijzonder gevarieerd en actief jaar. Hoe uiteenlopend onze initiatieven ook zijn: deze zijn altijd terug te voeren op ons centrale beleidsplan voor de jaren 2018 – 2020. Een duidelijk ankerpunt én vertrekpunt voor een geslaagde missie vanuit IWNOF.

WorkForce van start
Ik noem u bijvoorbeeld het initiatief WorkForce. Naast instroom- en contractonderwijs, het derde belangrijke speerpunt uit ons beleidsplan, gericht op zij-instromers. U leest er in deze editie van onze nieuwsbrief een interview over met Henk Rozeboom, een kundige medewerker die we speciaal hebben aangetrokken om WorkForce succesvol van de grond te krijgen. Henk is vanuit WorkForce voor IWNOF gericht op zoek naar gemotiveerde zij-instromers voor specifiek de BBL-opleiding. Inmiddels zijn we al bezig om de eerste mensen te plaatsen.

Accent op meer naamsbekendheid
Ook op het vlak van marketing en communicatie hebben we vanuit het beleidsplan in 2018 stappen gezet. Zo is medewerker Yasemin Gökmen aangesteld en al volop actief, en ook hebben we een vlogger in actie. Deze opleidingscollega Leroy Penning richt zich volledig op het bereiken van onze jonge opleidingsdoelgroepen via social media. Met deze twee gespecialiseerde collega’s krijgt onze focus op vooral de instroomkant een stevige push, niet eenmalig of ah hoc, maar stevig gefundeerd vanuit ons beleidsplan.

Opnieuw gegroeid
Opnieuw zijn we in 2018 in aantallen leerlingen gegroeid, een verheugend feit. We kijken hierbij van nature als eerste naar BBL en BOL, maar positief is dat we ook groeien in contractonderwijs. Ik geef u hierbij voor 2018 graag beknopt de concrete groeicijfers:

– BBL /BOL + 43

Contract Onderwijs:

– APT/APB* + 15

*APT= aanvullende praktijk training
*APB= aanvullende praktijk begeleiding
Peildatum 31 augustus 2017/2018

Ook dagelijkse opleidingspraktijk op stoom
Kortom, IWNOF heeft in 2018 op basis van een helder beleidsplan zeker haar draai gevonden. De collega’s, zowel nieuw als bestaand, zijn gesetteld en we zien concrete resultaten van hun professionele inzet. Niet alleen in marketing en werving, maar óók in de uitvoering in de dagelijkse opleidingspraktijk. Interessant is dan ook het interview met onze nieuwe collega Piet Jongman District Manager Friesland, de opvolger van Anthony Brak.

IW partner in WoonWijzerWinkel
Tot slot beveel ik u het artikel aan over de recente opening van de WoonWijzerWinkel in Noord-Oost Nederland, waar IW partner in is. Hun makel- en schakelfunctie ondersteunen wij van harte! Opnieuw een belangrijke stap in onze samenwerking met duurzame partners.

Techniekhuis Twente
En het Techniekhuis Twente? Dat mooie initiatief gaat in 2019 haar afronding naderen, iets later dan gehoopt, maar één ding weten we zeker: het wordt fantastisch!

Graag wens ik u alvast een fijne kerst en een gelukkig 2019.

Erik Nijhof
Directeur InstallatieWerk Noord, Oost & Flevoland

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek