TGO Technische Installaties aan de slag in Techniekhuis Twente

24 september 2018  |  Noord, Oost & Flevoland

IW Noord, Oost & Flevoland is één van de drie participanten in Techniekhuis Twente.

Techniekbreed en op één locatie maken jonge leerlingen hier op organische wijze kennis met zowel de installatietechniek als de bouw- en het schildersvak. TGO Technische Installaties uit Hengelo werd gevraagd alle installatietechniek te verzorgen. Huub Oonk, directeur TGO Technische Installaties: “Het is een bijzonder project dat door onze monteurs samen met enkele leerlingen van IWNOF wordt uitgevoerd!

Het Techniekhuis Twente is een kwaliteitsslag waarbij het bedrijfsleven en het regionale techniekonderwijs de handen ineen slaan. De bouwwerkzaamheden voor de transformatie van het monumentale Stork-pand aan de Lansinkesweg in Hengelo zijn in maart 2018 gestart.

Van sloop naar bouwen naar toekomstige vakmensen
Het ontwerp van BCT architecten en de uitwerking daarvan door architectenbureau John Velthuis wordt sinds medio maart 2018 ten uitvoer gebracht. Na de sloopwerkzaamheden is een deel van de bestaande kelders gedicht en zijn de betonnen vloeren voor een groot deel vernieuwd. De transformatie van het totale bouwproject moet gereed zijn in het vierde kwartaal van 2018. Partners zijn de Bouwmensen Twente en De Schildersschool. Zij trekken samen fysiek in het Techniekhuis Twente in Hengelo. Als derde deelnemer aan dit innovatieve techniekbrede project participeert IW Noord, Oost & Flevoland vanuit haar locatie Techniekhuis Twente. Kortom, van sloop naar bouwen naar toekomstige vakmensen.

TGO Technische Installaties in vogelvlucht
Huub Oonk, directeur TGO Technische Installaties: “In de loop der jaren zijn wij allround geworden en zowel actief met elektrotechnische als werktuigbouwkundige installaties. We werken vooral voor de marktgebieden zorg, scholen en industrie. Recent richten wij ons eveneens op de seriematige woningbouw.” Momenteel werkt TGO Technische Installaties met circa 30 medewerkers, met daar omheen een flexibele schil. Huub Oonk: “We herkennen het doel waar IW Noord, Oost & Flevoland voor staat: jonge mensen interesseren voor een opleiding in de installatietechniek en deze opleiding vervolgens ook daadwerkelijk bieden.”

Installatietechnisch actief voor Techniekhuis Twente
TGO Technische Installaties verzorgt alle technische installaties voor het Techniekhuis Twente: “De focus in de bouwfase waarin we ons nu bevinden, is het in stand houden van de aanwezige installaties voor zover deze noodzakelijk zijn voor de opleidingen die er nu in actief zijn. Daarnaast ligt onze focus op het vernieuwen van een deel van die installaties met daarbinnen weer een deel dat behouden dient te blijven. Al deze aspecten bij elkaar maakt het een interessante opdracht.” Vervolgens gaat Huub Oonk dieper in op het installatietechnische werk dat TGO verricht om het Techniekhuis Twente up-to-date te krijgen: “Het is een monumentaal pand. De installatietechniek die we aantroffen was traditioneel aangelegd. We proberen nu met beperkte middelen langzaam maar zeker een verduurzamingslag door te voeren. Een deel van het gebouw, in de werkplaats en op de schildersafdeling, is inmiddels voorzien van laagtemperatuur vloerverwarming.”

Focus op installatietechnische verduurzaming
Daarnaast is bewust de keuze gemaakt om niet meer met een eigen cv-installatie te werken, maar aan te sluiten op het warmtenet zoals dat in Hengelo is aangelegd. Huub Oonk: “Daarmee krijgt het Techniekhuis Twente de mogelijkheid gebruik te maken van restwarmte die in de omgeving uit processen wordt gegenereerd in industriële complexen. De bestaande installaties in het deel van het gebouw dat nog niet is gerevitaliseerd, houden we intact, maar dienen op hetzelfde moment wel een noodzakelijk comfortniveau te realiseren.

Energetisch naar een hoger niveau
Eveneens is, waar mogelijk, LED verlichting toegepast. Huub Oonk: “Onze bouwkundige collega’s zijn bezig met een eigentijdse isolatie van de slecht geïsoleerde gevels, waarin eveneens nieuwe beglazing wordt aangebracht. Er wordt dus behoorlijk aan het gebouw gesleuteld om het energetisch naar een hoger niveau te tillen. Tot slot: de nieuw te realiseren leslokalen worden voorzien van energiezuinige en C02-gestuurde ventilatiesystemen. Al met al een uitdagend en bijzonder proces!”

Twee leerlingen IWNOF actief binnen het project
Huub: “Bijzonder is dat twee van onze leerlingen die hier in het verleden opleidingen hebben gevolgd vanuit IW Noord, Oost & Flevoland meewerken aan het project. Straks, als het af is, krijgen zij hier ook les. De scholen beginnen weer en we hopen dat ook andere leerlingen binnen het Techniekhuis Twente heel tastbaar meekrijgen hoe het gedrag van de monteurs van TGO Technische Installaties is, vooral op het terrein van veiligheid. We zijn uiteindelijk in een onderwijsomgeving actief en hopen met ons voorbeeldgedrag deze leerlingen iets op dat vlak mee te geven richting toekomst.”

Supporter van concept Techniekhuis Twente
Het is prachtig dat binnen het concept van het Techniekhuis Twente leerlingen bij elkaar in de keuken kunnen kijken en van elkaar kunnen leren, dus bouw-, schilder- en installatietechnisch overstijgend, geeft Huub Oonk aan: “Als ze later in hun loopbaan ook samenwerken op bouwprojecten, net als in hun opleidingsperiode in het Techniekhuis Twente, kan dat alleen maar het wederzijdse begrip, de veiligheid en de bouwsnelheid en totale bouwkwaliteit bevorderen. We juichen het multidisciplinaire concept van het Techniekhuis Twente dan ook van harte toe.”

 

 

 

 

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek