Technicampus Stedendriehoek gewaardeerde partner van IWNOF

9 februari 2021  |  Noord, Oost & Flevoland

IWNOF heeft een opleidingswerkplaats in de Technicampus Stedendriehoek in Deventer. De hoogste tijd om deze gewaardeerde partner van IWNOF nader voor te stellen in onze nieuwsbrief;. Jan Jansen is directeur Technicampus Stedendriehoek: “Het gaat ons om de verbinding met elkaar.”

Door en voor het regionale technische bedrijfsleven
Technicampus is een publiek-private samenwerking, opgericht in 2013 door en voor het regionale technische bedrijfsleven in de Stedendriehoek. Jan Jansen: “Deze bedrijven hadden behoefte aan een sterk en herkenbaar techniekcentrum vanuit één centrale samenwerking en niet versnippering. Een essentiële doelstelling is het laten instromen van jongeren in de techniek. Hiervoor optimaliseren wij de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Maar ook doelstellingen zijn het innoveren met meerdere partijen én een locatie zijn voor her-, bij- en omscholing en zij-instroom voor cursorisch onderwijs.”

Grote groei doorgemaakt
Opgeleid wordt voor de bouw, de metaal, procesindustrie en installatie- en elektrotechniek. Jan: “We werken nauw samen met ROC Aventus om onze, wat ik noem, ‘medewerkers in opleiding’ gediplomeerd te laten afstromen, de BBL’ers. In de laatste jaren hebben we ook bij IWNOF een grote groei doorgemaakt. Succesfactor daarin is het uitgangspunt dat schoolverlaters starten in de BOL en zodra zij voldoende vakbekwaam zijn door kunnen stromen naar de BBL-variant. Dus laagdrempelig instromen en vakbekwaam uitstromen”

IWNOF: gewaardeerd onderdeel van een sterk merk
IWNOF runt als één van de partners een opleidingswerkplaats op de Technicampus. Jan: “IWNOF is een logische en inhoudelijk sterk aanvullende partner binnen Technicampus Stedendriehoek. We liggen grotendeels op één lijn. Samen met alle andere partijen die participeren, zoals IWNOF, voelen en profileren wij ons als één sterke organisatie, dat is de kracht. We werken op basis van consensus en willen elkaar graag versterken.”

Recente bouwkundige aanpassing
Recent heeft IWNOF haar opleidingswerkplaats bouwkundig aangepast, waaronder het realiseren van veel meer geluidswering vanuit de apparatuur waarmee de metaalafdeling werkt. Jan: “Dat hebben we geïnteresseerd gevolgd en hierin ook samengewerkt. We willen namelijk voorkomen dat we een soort bedrijfsverzamelgebouw worden met losstaande partners. Het gaat ons overduidelijk om de verbinding met elkaar. De verbouwing betekent ook een aantoonbare verbetering, we zijn er blij mee dat IWNOF bereid was hierin te investeren.” Over de zij-instroomprojecten voor installatietechniek wil Jan graag iets kwijt: “Onlangs hadden we hier een groep van 16 dames met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vier daarvan zijn inmiddels de installatiebranche ingestroomd. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld van wat we ook hier met elkaar proberen te bereiken.”

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
Webstation webdesignWordpress Development