Roadmap CO-certificering, de voorbereiding!

27 juni 2019  |  Algemeen

De Eerste Kamer heeft op 25 juni jongstleden ingestemd met het wetsvoorstel Certificering gasverbrandingsinstallaties. Dit betekent dat monteurs vanaf 2021 alleen werkzaamheden aan cv-installaties mogen uitvoeren als zij in bezit zijn van het bewijs van vakmanschap.

Om organisaties te ondersteunen in de voorbereidingen om in 2021 ‘CO proof’ te zijn, heeft Techniek Nederland een Roadmap CO-certificering geïntroduceerd. Dit is een voorlopig stappenplan waarin uitleg wordt gegeven welke middelen en ondersteuning er voor jouw organisatie ingezet kan worden in de road naar certificering. Denk bijvoorbeeld aan de voorbereidingen die je moet treffen aan welke eisen de monteurs dienen te voldoen en de communicatie naar klanten.

Aangezien er recent is ingestemd met dit wetsvoorstel zullen verdere details nog nader moeten worden uitgewerkt. Er komt bijvoorbeeld nog een MKB-toets die inzichtelijk maakt wat de impact is van de regeling op de bedrijfsvoering van MKB bedrijven en ZZP. Deze uitkomsten worden na de zomer meegegeven aan de Tweede Kamerleden die nog moeten besluiten over de uitwerking van de wet in de zogeheten Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Daarnaast zullen ook de certificerende instellingen voorbereidingen moeten treffen over de kaders om een haalbare certificering te kunnen regelen.

Als opleidingsbedrijf in de installatie- en elektrotechniek zal IW Nederland hier uiteraard ook een belangrijke rol in gaan spelen. Houd onze berichtgeving in de gaten voor verdere updates over CO-certificering.

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
webdesign development