Partnerschap JINC en IWNOF: jongeren interesseren voor techniek

14 december 2018  |  Noord, Oost & Flevoland

IWNOF en JINC werken inmiddels vruchtbaar samen in Flevoland en Leeuwarden. Sterker nog: IW is inmiddels officieel partner geworden van JINC. Waar staat JINC voor en wat is haar doel? Joyce Den Oude, projectmedewerker van JINC, legt de samenwerking enthousiast uit: “Het mes snijdt aan twee kanten. Onze vaak kansarme jongeren krijgen toegang tot de mogelijkheden die werken in de techniek biedt en IWNOF kan deze jongeren vervolgens gericht opleiden.”

JINC is een non profit organisatie die als een soort makelaar scholen en bedrijven met elkaar verbindt. Joyce: “Dit doen wij vooral voor jongeren die opgroeien in achterstandswijken in de grote steden. Wij vinden dat elk kind evenveel talent heeft, maar niet elk kind kan op dezelfde, makkelijke manier, in een mooie baan terechtkomen. Jongeren die opgroeien in achterstand moeten vaak meer stappen zetten. Wij willen niet dat de postcode waar je opgroeit je kansen op de arbeidsmarkt bepaalt. JINC helpt hierbij door acht projecten, waarvan we er specifiek in Flevoland drie uitvoeren.”

Bliksemstage
Eén daarvan is de Bliksemstage, bedoeld om jongeren te laten zien wat er allemaal te koop is op de arbeidsmarkt. Joyce: “Ze gaan een dagdeel op bezoek bij een bedrijf, lopen rond en ervaren en proeven hoe dat is om daar te werken. Uiteraard krijgen ze daarvoor op school een voorbereidende les, en in de klas ook een nabespreking na het bedrijfsbezoek. Ook geven we hen sociale vaardigheden mee die van belang zijn als je ergens op bezoek gaat. Hoe gedraag jij je? Wat kan je wel of niet vragen? Deze Bliksemstages voeren we uit vanaf de leeftijd 10 jaar tot en met de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Want dát is vaak het moment waarop zij moeten kiezen voor een vervolgopleiding.”

Ook bezoeken aan techniekbedrijven
Door de tekorten in de techniek moeten jongeren eigenlijk op een zo vroeg mogelijke leeftijd geënthousiasmeerd worden voor de techniek, vindt Joyce: “JINC kan hier een rol in spelen en via onze projecten de vooroordelen rondom techniek wegnemen door de kinderen daadwerkelijk mee te nemen naar techniekbedrijven. Je ziet concreet dat ze na een dagdeel in een techniekbedrijf een beter beeld hebben van techniek én de werkmogelijkheden en vaak ook enthousiast worden.”

IW als partner van JINC
IW is officieel partner geworden van JINC. Joyce: “Dit werk kunnen we namelijk niet alleen. We hebben gelukkig bedrijven en organisaties, zoals IW, die zich aan ons willen binden voor een duurzame samenwerking. IW zet zich volledig en enthousiast in voor onder andere de Bliksemstages en Sollicitatietrainingen. Bij dit laatste helpt IW mee om VMBO-leerlingen voor te bereiden op hun eerste officiële gesprek voor bijvoorbeeld een stage in een techniekbedrijf.”

Eerdere samenwerking nu duurzaam geformaliseerd
De samenwerking binnen een officieel partnerschap komt niet helemaal uit de lucht vallen. IW en JINC hadden eerder al op meerdere manieren contact. Joyce: “In Flevoland is dat gelopen via het ROC waarin IWNOF ook samenwerkt binnen het MBO college. Via hen is IWNOF bij JINC geïntroduceerd. Al ongeveer 1,5 jaar deden IWNOF en JINC projecten samen, en die samenwerking is nu verduurzaamd in de vorm van een partnerschap. Waarbij de vestiging van JINC in Leeuwarden, ook vallend binnen het verzorgingsgebied van IWNOF, meteen is aangehaakt. Het partnerschap geldt dus voor onze vestiging in Flevoland en Leeuwarden.”

Jan van der Linde, districtmanager IWNOF Flevoland en Harderwijk:

“We hopen uiteraard de bezoekende VMBO-leerlingen weer als leerling van IWNOF terug te zien”

Jan van der Linde is districtmanager IWNOF Flevoland en Harderwijk: “De samenwerking met JINC bestond praktisch al, en is nu een stapje hoger geplaatst door IWNOF te benoemen als partner van JINC. De samenwerking met JINC helpt bijdragen aan ons ultieme doel; zoveel mogelijk jongeren te interesseren voor techniek, en specifiek: elektro- en installatietechniek. JINC helpt ons daar concreet bij. We hebben vanuit JINC al circa 8 groepen jongeren op uitnodiging op bezoek gehad op onze praktijklocatie. De samenwerking heeft dus al behoorlijk body.”

Verkennende presentatie
Hoe ziet zo’n bezoek er uit? Jan: “De groepen zijn gegroepeerd en geselecteerd door JINC vanuit de VMBO-scholen. Wij ontvangen hen en geven eerst een presentatie van het vak elektro- en installatietechniek. Veel leerlingen hebben hier een slecht beeld van omdat dit werk wordt uitgevoerd bij klanten op locatie en niet centraal ergens in een toegankelijke fabriek. Ze zien er doorgaans dus weinig van in hun leven. Vervolgens leggen we uit wat een installateur is en wat het vak inhoudt. We belichten dan ook dat deze vakmensen werkzaam zijn in allerlei sectoren, zoals ook in de koel- en klimaattechniek. Ook leggen we uit met welke bedrijven IWNOF samenwerkt als participant, dat geeft bij de leerlingen vaak veel herkenning.”

Aan de slag met een competitieve praktijkopdracht
Jan: “Na de presentatie nemen de bezoekende jongelui een kijkje in onze werkplaats en zien daar op dat moment écht leerlingen van IWNOF aan het werk. Daarmee maken we het heel tastbaar. Vervolgens kunnen de bezoekende leerlingen zelf met de handen aan de slag met een opdracht. Ze maken van afvoerbuizen een soort ping pong ballen baan. Dat doen ze in twee groepen tegen elkaar. Juist dat competitie-element blijkt heel stimulerend te werken. Het balletje moet zo láng mogelijk blijven rollen in hun zelfbedachte constructie, dat is het wedstrijdelement. Daarbij leren ze met materialen omgaan en vaardigheden zoals solderen. De dag eindigt met een evaluatie van de praktijkopdracht. De bezoekende leerlingen hebben op die dag dus echt wézenlijk iets geleerd. Ze gaan weer richting school met een leuk presentje van IWNOF.”

Gunstig beïnvloedingsmoment
Jan: “Onze hoop, samen met die van partner JINC? Dat we het vuurtje bij deze kinderen ontsteken en hen als daadwerkelijke leerlingen bij IWNOF terugzien! Ze staan op het punt om een keuze te maken, dus is het beïnvloedingsmoment heel gunstig om hen kennis te laten maken met ons mooie vak met heel veel toekomstmogelijkheden. Een bijkomend voordeel is dat ik in aanraking kom met de docenten vanuit het VMBO van deze bezoekende leerlingen. Die contacten zijn ook heel waardevol.”

Winnaar scoort technische excursie!
Tot slot: de ping pong ballen baan waar Jan over vertelde, krijgt nog een leuk staartje. Jan: “Dit jaar gaan we er zelfs een soort contest van maken. De scholen die bij ons op bezoek komen, proberen een zo hoog mogelijke score te bereiken door het balletje in de gebouwde baan zo lang mogelijk te laten rollen. De school die uiteindelijk wint, gaan wij vanuit IWNOF tracteren op een technische excursie als hoofdprijs!”

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek