Participantschap IW Brabant-Zeeland

29 januari 2021  |  Brabant-Zeeland

Voor het participantschap van IW Brabant Zeeland ontvangt u jaarlijks een contributiefactuur die gekoppeld is aan de grootte van het bedrijf. Participanten die geen IW-leerlingen hebben zien de contributiefactuur vaak als hét moment om de bijdrage niet te betalen en hun participatie op te zeggen.

IW Brabant-Zeeland heeft 2 belangrijke doelstellingen, dat is enerzijds het opleiden van jongeren/ jong volwassenen om zoveel mogelijk doorstroom naar de branche te bewerkstelligen. Om te stimuleren dat jongeren kiezen voor een toekomst in de installatie- en elektrotechniek geeft IW actief techniekvoorlichting en promotie in zowel het primair onderwijs, voorgezet onderwijs als middelbaar onderwijs.

De bekostiging van het opleiden wordt gedaan vanuit de detacheringsvergoeding, dat wordt opgebracht vanuit de bedrijven die leerlingen de kans bieden om een opleiding te volgen. Het geven van voorlichting en promotie wordt daarmee ook voor een deel ondersteund. De bijdrage van u als organisatie en als participant dient een groter belang. Ook als u geen leerlingen heeft draagt u dus bij aan het enthousiasmeren van jongeren in de techniek.

Om tegemoet te komen dat IWBZ niet altijd in staat is om u van een leerling te voorzien zullen wij met ingang van dit jaar de contributiebijdrage halveren in het geval als u geen leerling heeft toegewezen gekregen. Deze halvering is van toepassing tot het moment van plaatsing van een nieuwe leerling.
Voor vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon of infoiwbz@iwnl.nl

Opleiden doen wij samen!

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
Webstation webdesignWordpress Development