Participantenvergadering 2018 IWNOF: duurzame locatie & doordacht programma

22 november 2019  |  Noord, Oost & Flevoland

Met een gemêleerde opkomst ging de Participantenvergadering 2018 IW Noord, Oost & Flevoland op 30 september dynamisch van start. De locatie was bewust gekozen: het Van der Valk Hotel Apeldoorn. Een bolwerk van toegepaste duurzame technieken en daarmee een belangrijk onderdeel van het programma voor de Participantenvergadering zelf. Op 2018 kan IWNOF terugzien als een mooi, stabiel jaar waarin succesvol aan diverse doelen uit het Strategisch Plan 2018 – 2022 is gewerkt.

Warm welkomstwoord & bestuursmutaties
De formele aftrap werd gevormd door het warme welkomstwoord van Erik Linthorst, algemeen directeur Linthorst Techniek BV. Erik is tevens voorzitter van IWNOF. Allereerst verontschuldigde hij de Raad van Advies die helaas op het laatste moment voltallig verhinderd was om aanwezig te zijn. Gevolgd door een presentatie in vogelvlucht waarin de bestuurders van IWNOF werden voorgesteld inclusief recente bestuursmutaties. Erik Linthorst is inmiddels voorzitter en zijn rol als penningmeester is overgenomen door George Westgeest. Eveneens is Angelique Nijhof toegetreden als bestuurder evenals Jos van der Vegt en Richard Exterkate. Henk Vlottes heeft inmiddels zijn bestuursfunctie neergelegd en werd hij bedankt voor zijn bewezen diensten. Al met al zijn alle deelregio’s binnen het grote verzorgingsgebied van IWNOF momenteel in het huidige bestuur evenwichtig vertegenwoordigd.

Presentatie visie op energietransitie van participant Linthorst Techniek
Na deze formele aftrap volgde een inspirerende presentatie van Gijs Linthorst over de actieve en innovatieve rol die familiebedrijf Linthorst Techniek speelt binnen de Nederlandse energietransitie. Gijs is directeur bij Linthorst Techniek en onder andere belast met de energietransitie waar Linthorst in haar dienstverlening al geruime tijd zwaar op inzet. Linthorst maakt al decennia naam als innovator op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie onder het motto On a mission to zero emission. Van der Valk is een grote, langdurige en gewaardeerde opdrachtgever van Linthorst. Gijs schetste hoe in alle hotels van Van der Valk de energietransitie alle voorrang krijgt, gelardeerd met innovatieve toepassingen die Linthorst onder andere in het Van der Valk Hotel Apeldoorn toepaste, inclusief een rondleiding ter plekke door de technische ruimten zelf. Zo bouwt Van der Valk inmiddels óf gasloos of daarop voorbereid met een WKO systeem inclusief een back up met gas. Bijzonder aansprekend, en onder andere toegepast in het Van der Valk Hotel Apeldoorn, is de door Linthorst zelf ontwikkelde Kitchen Air Technolgy (KAT) die maar liefst 50% bespaart op de resterende warmtevraag exclusief tapwater. Deze warme en ingenieus ontgeurde keukenlucht levert per Van der Valk Hotel 100.000 kuub gasbesparing op. De eindconclusie van Gijs? Subsidies en niet de technische mogelijkheden bepalen de toepassing en doorbraak van nieuwe, duurzame concepten.

Agendapunten vergadering
Na een korte pauze na de rondleiding door de technische ruimten van het Van der Valk Hotel Apeldoorn werden de officiële agendapunten voor de Participantenvergadering 2018 afgehandeld onder leiding van Erik Nijhof, directeur IWNOF. Zoals gezegd, kon de driekoppige Raad van Advies niet present zijn, wel deed Erik een oproep aan geïnteresseerde kandidaten zich te melden om het vertrekkende lid Bert Scheer te vervangen. Ook lichtte Erik nog eens de bijzondere rol van de Raad van Advies toe als actief meedenkende schakel tussen de participanten en het bestuur.

Notulen 2018 en highlights uit jaarverslag
Vervolgens werden de notulen over 2018 zonder aanvullende opmerkingen vastgesteld en benoemde Erik enkele highlights uit het opnieuw keurig verzorgde jaarverslag over 2018: “Evenals 2017 mag 2018 de boeken in als een financieel gezond jaar. Over 2018 kunnen we een positief resultaat presenteren over geografisch een behoorlijk groot werkgebied. Tellen we alle BOL-leerlingen, BBL-leerlingen WorkForce-leerlingen en de deelnemers aan de Aanvullende Praktijk Trainingen (APT) bij elkaar op, dan zijn we verheugd te constateren dat zich in 2018 een lichte stijging aftekende: van 315 leerlingen aan de start van 2018 naar 335 leerlingen aan het eind van dat jaar. Inmiddels zijn in 2018, na een voorzichtige start, de eerste resultaten met WorkForce in de regio van IWNOF geboekt.” Ook is het team in 2018 opgeschaald met vooral instructeurs en is IWNOF in 2018 doorgegroeid naar in totaal 30 stafmedewerkers, inclusief een medewerker speciaal voor WorkForce. Erik: “Opnieuw bleek die opschaling nuttig te zijn omdat een goede en intensieve begeleiding van leerlingen van cruciaal belang is voor het welslagen van de opleidingtrajecten zoals IWNOF die aanbiedt.”

Actieve inzet participanten
Voor wat betreft participanten heeft IWNOF een mooi bestand in 2018 van 472 bedrijven en ook het aantal bedrijven dat daadwerkelijk inleent is in 2018 gestegen. Erik: “Een participantenbestand overigens dat we regelmatig screenen en actualiseren op het actief inlenen van deze bedrijven bij IWNOF. Die screening, en dit is verheugend, blijkt ook weer slapende participanten te activeren om met IWNOF samen te werken.” Als highlight in de samenvatting mochten uiteraard Sander Damsma en Jasper Olthuis niet ontbreken, zij deden in september namens IWNOF mee met de WorldSkills in Kazan! Niet alleen sleepten zij een Medal of Excellence in de wacht, maar ook een superscore binnen hun vakgebied als 9e en 15e op het wereldpodium. Sander voor Sanitaire- en Verwarmingstechniek en Jasper in de categorie Elektrotechniek. Erik: “We mogen supertrots zijn op het door hen behaalde resultaat.”

Gezellig napraten na verlening decharge
Tot slot werd er door de aanwezigen aan het bestuur decharge verleend op basis van het jaarverslag. Na de presentatie van Erik Nijhof werd er onder het genot van een hapje en drankje nog gezellig en inhoudelijk nagepraat door de aanwezigen.

Wilt u het jaarverslag van IWNOF 2018 ook ontvangen?

Zendt u dan even een mail naar:info-nof@iwnl.nl

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
webdesign development