Overname BBL leerling na 1 juli 2015 en de Wet werk en zekerheid.

1 juli 2015  |  Algemeen, Bedrijven, Jongeren

Ruim 95% van de leerlingen die via InstallatieWerk hun opleiding afronden, krijgen een dienstverband bij hun laatste leerbedrijf aangeboden. Met de veranderingen in de Wet werk en zekerheid wil de overheid bewerkstelligen dat deze jongeren sneller een vast contract krijgen bij hun nieuwe werkgever. Er is nog geen ervaring met deze verandering of jurisprudentie, maar onze interpretatie is als volgt.

Proeftijd:
Als de leerling zo goed bevalt dat u  een arbeidsovereenkomst aanbiedt na afloop van de opleiding, dan mag u geen proeftijd hanteren. Deze wordt geacht te zijn doorlopen in de periode dat de leerling binnen uw bedrijf werkzaamheden heeft verricht. Met andere woorden, de proeftijd is niet geldig ook al staat de  proeftijd in het arbeidscontract vermeld.

De ketenregeling:
Dit is de wettelijke regeling die bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidscontracten er maximaal achter elkaar gesloten mogen worden, voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. De ketenregeling geldt niet voor BBL leerlingen en als u een van onze leerlingen in dienst neemt, dan is dat voor u als werkgever een eerste overeenkomst.

Vanaf 1 juli 2015 spreken we in de nieuwe ketenregeling van  3 x 2 x 6:
Maximaal 3 tijdelijke contracten;
Met een totale duur van 2 jaar;
En een tussenliggende periode van 6 maanden of minder.

Transitie vergoeding:
Als u na 1 juli 2015 een medewerker ontslaat die minimaal 2 jaar voor uw bedrijf gewerkt heeft, dan heeft de medewerker recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding kan de medewerker gebruiken om via scholing of outplacement een andere baan of beroep te krijgen. Voor de BBL leerling is hier een bijzondere bepaling. Als de leerling na de BBL-periode bij uw bedrijf in dienst komt en de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt, dan geldt de gehele BBL periode dat de werknemer voor uw bedrijf gewerkt heeft wel voor het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding.

Voor de hoogte van de transitievergoeding geldt dat een ontslagen medewerker per gewerkt half dienstjaar 1/6 maandsalaris als vergoeding krijgt.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan adviseren wij u contact op te nemen met de dichtstbijzijnde vestiging van InstallatieWerk.

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
Webstation webdesignWordpress Development