Deze opleiding is beschikbaar in de volgende regio('s)

Achterhoek-Rivierenland
Brabant-Zeeland
Midden
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Oost

TECHNICUS ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIELE INSTALLATIES EN SYSTEMEN

De technicus elektrotechnische installaties is werkzaam in de sector techniek bij een installatiebedrijf dat zowel eenvoudige als complexe elektrotechnische installaties en systemen aanlegt, onderhoudt en wijzigt. Het betreft installaties en/of systemen als algemene elektrotechnische installaties, gebouwbeheersystemen, datanetwerken, telecommunicatie-installaties, elektro- en instrumentatiesystemen, besturingssystemen, bliksem- en overspanningsbeveiliging, (openbare) verlichting, lichtreclamesystemen, beveiligingssystemen en verkeerssignaleringsinstallaties. De technicus elektrotechnische installaties doet zijn werk op uiteenlopende locaties, bijvoorbeeld woningen, woongebouwen, winkelbedrijven, industriële omgeving, utiliteitsbouw (zoals scholen, kantoorgebouwen en ziekenhuizen). Prefabricage-werkzaamheden kunnen ook in een werkplaats op het bedrijf worden verricht.

Typerende beroepshouding:
De technicus elektrotechnische installaties creëert werkomstandigheden waarin medewerkers en hijzelf optimaal kunnen functioneren. Hij beschikt over een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Hij werkt goed samen, streeft een goede kwaliteit na van zijn eigen werk en van het werk dat onder zijn verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd. Hij heeft verantwoordelijkheidsgevoel en durft beslissingen te nemen. Daarnaast moet hij goed kunnen plannen en organiseren en een brede kennis en inzicht in het elektrotechnische vakgebied hebben en ook flexibel zijn. Ten slotte is in zijn werk van groot belang, dat hij over goede communicatieve vaardigheden beschikt, gezien de verschillende soorten mensen waarmee hij werkt, overlegt, kennis deelt en afstemt.

Resultaat:
Een elektrotechnische installatie en/of systeem die/dat is aangelegd, onderhouden en/of geïnspecteerd en klaar is om (opnieuw) in bedrijf gesteld te worden.

KERNTAKEN EN WERKPROCESSEN

Installeert elektrotechnische installaties.

  • Voorbereiden van elektrotechnische installatiewerkzaamheden.
  • Demonteren en repareren van elektrotechnische componenten, kabels/leidingen.
  • Bepalen van de positie van componenten en route van kabels/leidingen.
  • Aanleggen kabels/leidingen.
  • Plaatsen en monteren van componenten in elektrotechnische installaties en systemen.
  • Instellen van componenten in elektrotechnische installaties en systemen.
  • Begeleidt, instrueert en deelt kennis met minder ervaren collega’s.
  • Afronden van elektrotechnische installatie werkzaamheden.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Vijf dagen per week salaris conform de CAO van het Technisch Installatiebedrijf. Er wordt een Persoonlijk Ontwikkelingsplan gemaakt. Alle opleidingskosten worden betaald zoals schoolgeld en boeken.

NIVEAU

4

REGIO

Achterhoek Rivierenland
Brabant-Zeeland
Midden
Noord-Holland
Noord, Oost & Flevoland
Zuid-Holland
Zuid-Oost

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
webdesign development