Deze opleiding is beschikbaar in de volgende regio('s)

Achterhoek-Rivierenland
Brabant-Zeeland
Midden
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Oost

SERVICEMONTEUR INSTALLATIETECHNIEK

De servicemonteur installatietechniek werkt aan bestaande installaties voor verwarming en warm tapwater met een warmtebron < 130 kW nominale belasting, klimaat- en luchtbehandeling en drinkwater bij particuliere en zakelijke klanten, in bijvoorbeeld woning, school, sportaccommodatie, fabriek of kantoor.

De servicemonteur installatietechniek beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel. Hij vervult een ambassadeursrol voor zijn bedrijf en heeft een dienstverlenende, correcte en klantgerichte instelling. De servicemonteur installatietechniek is representatief en werkt netjes. Hij levert kwalitatief goed werk dat voldoet aan de eisen en wensen van de klant en laat nooit een onveilige situatie achter. Hij lost conflictsituaties op waarbij hij zowel het belang van de klant als van zijn bedrijf in het oog houdt. Hij meldt tijdig uitloop en problemen en vraagt hulp als hij er niet uitkomt. Hij is zelfverzekerd betrouwbaar en besluitvaardig, maar vraagt hulp als hij er niet uitkomt. Hij deelt met zijn collega’s de “nieuwe” ervaringen die nuttig of belangrijk zijn om te weten.

De servicemonteur installatietechniek is uitvoerend en werkt volledig zelfstandig. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn werk. Aan stookinstallaties (nominale belasting = 130 kW) werkt de servicemonteur installatietechniek niet of niet alleen. Bij onbekende situaties zoekt hij binnen redelijkheid naar passende oplossingen of hij raadpleegt zijn leidinggevende als hij er niet uit komt. Hij organiseert werkzaamheden op de werklocatie en speelt –binnen grenzen– in op wisselende/onverwachte omstandigheden. Als hij minder ervaren collega’s begeleidt, is hij verantwoordelijk voor de veiligheid en hygiëne van hun werkplek en het resultaat van hun werk. Hij werkt volgens arbovoorschriften en geldende bedrijfsregels. Het werken aan de apparatuur en installaties brengt een zeker afbreukrisico met zich mee omdat de apparatuur en installaties van economisch belang zijn voor de klant en niet verwarmde gebouwen een onwerkbare situatie opleveren.

De servicemonteur installatietechniek werkt voor een deel volgens standaard werkwijzen. Een ander deel van het werk kan hij naar eigen inzicht uitvoeren. Hij maakt gebruik van algemene kennis en vaardigheden op het gebied van installatietechniek. Hij kan bij de uitvoering van zijn werkzaamheden altijd terugvallen op een vakvolwassen collega of leidinggevende.

De complexiteit van de werkzaamheden van de servicemonteur installatietechniek wordt vooral bepaald door de volgende factoren:

• De uitvoering van een diversiteit aan werkzaamheden.

• Toestellen en regelingen in grotere dan huishoudelijke installaties zijn veelal complexer.

• Het aantreffen van niet standaard situaties of omstandigheden.

• Aanwijzingen en waarnemingen moeten door redeneren en combinerenzelfstandig worden omgezet in oplossende handelingen.

KERNTAKEN EN WERKPROCESSEN

Inspecteert apparatuur/installaties.

 • Voorbereiden van inspectie.
 • Uitvoeren van visuele inspectie.
 • Nemen van voorzorgsmaatregelen.
 • Uitvoeren van metingen en testen.
 • Rapporteren inspectie.
 • Instrueren en begeleiden minder ervaren collega’s.

 Optimaliseert apparatuur/installaties en verhelpt storingen.

 • Voorbereiden werkzaamheden.
 • Nemen van voorzorgsmaatregelen.
 • Lokaliseren en analyseren van (oorzaak) storing.
 • Vaststellen van (aard en omvang van) uit te voeren werkzaamheden.
 • Herstellen, verwijderen en monteren van componenten.
 • Testen van uitgevoerde werkzaamheden.
 • Instrueren en begeleiden minder ervaren collega’s.

 Maakt apparatuur/installaties gebruiksklaar.

 • Inregelen en controleren van apparatuur/installaties.
 • Rapportage werkzaamheden.
 • Overdragen aan de klant.
 • Instrueren en begeleiden minder ervaren collega’s.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Vijf dagen per week salaris conform de CAO van het Technisch Installatiebedrijf. Er wordt een Persoonlijk Ontwikkelingsplan gemaakt. Alle opleidingskosten worden betaald zoals schoolgeld, boeken en reiskosten.

NIVEAU

3

REGIO

Achterhoek Rivierenland
Brabant-Zeeland
Midden
Noord-Holland
Noord-Oost & Flevoland
Zuid Holland
Zuid Oost

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
webdesign development

Inschrijven voor een MBO opleiding bij IW

Ondanks alle maatregelen vanuit de overheid, is het gewoon mogelijk om je aan te melden voor een BBL opleiding bij IW. Zodra je aangemeld bent, wordt er contact met je opgenomen over de vervolg stappen.

AANMELDEN

Toch nog vragen?

Dat begrijpen wij heel goed! We helpen je graag verder. Verdeeld over heel Nederland hebben we IW collega’s werken die je precies kunnen vertellen hoe het eraan toe gaat in jouw regio. Ook in deze periode zijn we zowel per telefoon als online goed bereikbaar; bekijk de contact gegevens en bel of mail ons je vraag.

AL JE VRAGEN