Deze opleiding is beschikbaar in de volgende regio('s)

Achterhoek-Rivierenland
Brabant-Zeeland
Midden
Noord Oost & Flevoland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Oost

SERVICE TECHNICUS ELEKTROTECHNIEK

De service technicus elektrotechniek werkt bij productie-, installatie- en servicebedrijven. Hij verhelpt storingen aan elektrotechnische apparatuur en installaties, zoals (productie)machines, consumentenelektronica, kantoormachines en elektrotechnische gebruiksgoederen. Machines kennen doorgaans een combinatie van elektrotechnische, mechanische, besturingstechnische en communicatieve functies. Voorbeelden zijn productiemachines, liftinstallaties en railvoertuigen. Wanneer de service technicus aan alle functies van zo’n machine werkt wordt in dit kwalificatiedossier gesproken van context “mechatronica”.

Wanneer de service technicus werkt aan elektro-, meet- en regeltechnische installaties in de industrie wordt in dit kwalificatiedossier gesproken van context “instrumentatie”. Wanneer de service technicus werkt aan inspectie, onderhoud en in bedrijf stellen van voedende elektrotechnische installaties wordt in dit kwalificatiedossier gesproken van context “voedende elektrotechnische installaties”. Voor deze contexten zijn aanvullende vakkennis en vaardigheden genoemd.

De service technicus elektrotechniek werkt meestal bij de (in- of externe) klant. Zo mogelijk wordt de apparatuur of de componenten in een servicewerkplaats gerepareerd. Daarnaast verricht hij onderhoud en brengt modificaties  aan genoemde machines, apparatuur en installaties. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en omvang, gewicht, complexiteit van de apparatuur e.d. kan dit zowel bij de klant als in een servicewerkplaats gebeuren.

De service technicus elektrotechniek beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel. Hij streeft een goede kwaliteit van zijn eigen werk na, handelt adequaat bij werkopdrachten die onvolledig zijn of uitgaan van onjuiste veronderstellingen en werkt uit zichzelf volgens de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Hij is service gericht, werkt netjes, levert kwalitatief goed werk dat voldoet aan de eisen en wensen van de klant.

Hij stelt zich flexibel op, dit is van belang omdat hij te maken heeft met wisselende situaties, opdrachtgevers en onbekende apparatuur, installaties en werktijden.

Daarnaast voert hij zijn werk zelfverzekerd uit en neemt hierbij initiatieven. Hij is creatief, betrouwbaar en besluitvaardig, meldt tijdig uitloop en problemen en vraagt hulp als hij er niet uitkomt. Hij heeft een brede blik op techniek nodig, om te kunnen overzien welke factoren van invloed zijn op de werking van apparatuur en installaties.

Hij deelt met zijn collega’s de “nieuwe” ervaringen en opgedane (technologische) kennis en ontwikkelingen die nuttig of belangrijk zijn om te weten. Hij heeft een dienstverlenende correcte en klantgerichte instelling. Hij kan goed contact onderhouden met klanten (particulieren én bedrijven) en leveranciers.

De service technicus elektrotechniek is uitvoerend en adviserend en verricht vooral specialistisch werk. Hij overlegt met zijn leidinggevende over de uit te voeren werkzaamheden, de veiligheidsaspecten daarvan en bij afwijkende situaties. Hij speelt in op wisselende en onverwachte omstandigheden tijdens de uitvoering van zijn werk. Hij werkt volgens arbovoorschriften en geldende bedrijfsregels. Als hij minder ervaren collega’s begeleidt, is hij verantwoordelijk voor de veiligheid en

hygiëne van hun werkplek en daarnaast voor de planning en het resultaat van hun werk. Hij is eindverantwoordelijk voor het opleveren van de apparatuur, machines of installatie. Hij legt verantwoording af aan zijn leidinggevende. Het werken aan de apparatuur en installaties brengt een (groot) afbreukrisico met zich mee omdat de apparatuur en installaties van economisch belang zijn voor de klant en hersteltijd over het algemeen ten koste gaat van de productie.

De service technicus elektrotechniek heeft een diversiteit aan werkzaamheden. Hij werkt voor een deel volgens standaard werkwijzen. Een ander deel van het werk kan hij naar eigen inzicht uitvoeren. Hij maakt gebruik van specialistische kennis van en vaardigheden voor uitoefening van het beroep en theoretische kennis op het gebied van elektrotechniek. Hij kan bij de uitvoering van zijn werkzaamheden altijd terugvallen op een vakvolwassen collega of leidinggevende.

De complexiteit van de werkzaamheden van de service technicus elektrotechniek wordt vooral bepaald door de volgende factoren:

• de noodzaak om standaarden aan te passen of nieuwe te maken;

• onduidelijke informatie over de storing;

• de omvang van het werkproces;

• het benodigde procesmatig inzicht;

• diversiteit aan klanten en omgeving waar hij werkt. Zeker wanneer hij in dienst is bij een service contractor komt hij bij verschillende bedrijven, waardoor de werkomstandigheden variëren;

• het maken van de juiste afweging tussen (te) lang naar een storing zoeken of een meer ervaren collega of een leverancier inschakelen;

• de diversiteit aan apparaten, installaties en producten waaraan wordt gewerkt;

• de specifieke veiligheidsomstandigheden van elke situatie;

• de technische complexiteit van producten;

• de afweging of een onderdeel gerepareerd kan worden dan wel dat vervanging van het onderdeel vanuit kostentechnisch oogpunt wenselijk is;

• het voorkomen van beschadigingen aan de grote hoeveelheid, vaak zeer kleine onderdelen binnen de producten;

• de communicatie met medewerkers van verschillende afdelingen en niveaus;

• werken met meerdere mensen binnen het werk met verschillende taken;

• werken in de nabijheid van onder spanning staande delen;

• onverwachte situaties waarvoor een oplossing moet worden gevonden;

• een productieproces in bedrijf dat niet mag worden verstoord.

Afbreukrisico’s liggen met name in het het verkeerd interpreteren van tekeningen, onnauwkeurig, onzorgvuldig werken en het niet alert zijn op afwijkingen en knelpunten.

KERNTAKEN EN WERKPROCESSEN

Inspecteert apparatuur/installaties

 • Voorbereiden van inspectie .
 • Uitvoeren van visuele Inspectie.
 • Nemen van voorzorgsmaatregelen.
 • Uitvoeren van metingen en testen.
 • Rapporteren inspectie.
 • Instrueren en begeleiden minder ervaren collega’s.

Optimaliseert apparatuur/installaties en verhelpt storingen.

 • Voorbereiden werkzaamheden
 • Nemen van voorzorgsmaatregelen
 • Lokaliseren en analyseren
 • van (oorzaak) storing
 • Vaststellen van (aard en omvang van) uit te voerenwerkzaamheden
 • Herstellen, verwijderen en monteren van componenten
 • Maken en vervormen van componenten
 • Testen van uitgevoerde werkzaamheden
 • Instrueren en begeleiden minder ervaren collega’s.

Maakt apparatuur/installaties gebruiksklaar.

 • Inregelen en controleren van apparatuur/installaties.
 • Rapportage werkzaamheden.
 • Overdragen aan de klant.
 • Instrueren en begeleiden minder ervaren collega’s.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Vijf dagen per week salaris conform de CAO van het Technisch Installatiebedrijf. Er wordt een Persoonlijk Ontwikkelingsplan gemaakt. Alle opleidingskosten worden betaald zoals schoolgeld, boeken en reiskosten.

NIVEAU

4

REGIO

Achterhoek Rivierenland
Brabant-Zeeland
Midden
Noord-Holland
Noord-Oost & Flevoland
Zuid Holland
Zuid Oost

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
webdesign development

Inschrijven voor een MBO opleiding bij IW

Ondanks alle maatregelen vanuit de overheid, is het gewoon mogelijk om je aan te melden voor een BBL opleiding bij IW. Zodra je aangemeld bent, wordt er contact met je opgenomen over de vervolg stappen.

AANMELDEN

Toch nog vragen?

Dat begrijpen wij heel goed! We helpen je graag verder. Verdeeld over heel Nederland hebben we IW collega’s werken die je precies kunnen vertellen hoe het eraan toe gaat in jouw regio. Ook in deze periode zijn we zowel per telefoon als online goed bereikbaar; bekijk de contact gegevens en bel of mail ons je vraag.

AL JE VRAGEN