Deze opleiding is beschikbaar in de volgende regio('s)

Achterhoek-Rivierenland
Brabant-Zeeland
Midden
Noord Oost & Flevoland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Oost

Monteur elektrotechnische Industriële Producten en Systemen

Door de monteur elektrotechnische industriële producten en systemen wordt het vervaardigen van (deel-)producten in een werkplaats binnen het bedrijf uitgevoerd. De installatiewerkzaamheden worden door hem in een werkplaats binnen het bedrijf uitgevoerd, maar sporadisch zal hij installatiewerkzaamheden ook buiten het bedrijf op locatie verrichten.

In het werk van de monteur elektrotechnische industriële producten en systemen zijn met name de volgende houdingsaspecten typerend:

 • Sociale en communicatieve vaardigheden. Ten behoeve van het samenwerken met collega’s zijn sociale en communicatieve vaardigheden van belang.
 • Kwaliteitsbewustzijn. De monteur vervaardigt en installeert producten en installaties zodanig dat deze voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.
 • Signalerend vermogen. De monteur handelt adequaat op onvolkomenheden of onjuiste veronderstellingen van een werkopdracht en werkt uit zichzelf volgens de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

De monteur elektrotechnische industriële producten en systemen verricht de werkzaamheden zelfstandig en in een team. Hij werkt onder begeleiding van een (vakvolwassen) collega of leidinggevende die hij raadpleegt bij afwijkingen en problemen. Hij werkt nauwkeurig en zorgvuldig. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen werk.

De monteur elektrotechnische industriële producten en systemen werkt volgens standaard werkwijzen. Hij maakt gebruik van algemene basiskennis en basisvaardigheden op het gebied van elektrotechnische industriële producten en systemen. Hij kan bij de uitvoering van zijn werkzaamheden altijd terugvallen op een vakvolwassen collega of leidinggevende.

De complexiteit van de werkzaamheden van de Monteur elektrotechnische industriële producten en systemen wordt vooral bepaald door de volgende factoren:

 • De diversiteit aan te vervaardigen onderdelen en producten.
 • Het vaststellen van benodigde componenten en wijze van assembleren producten en onderdelen op basis van de tekening of informatie.
 • Componenten, die vaak kwetsbaar en/of van geringe omvang zijn.
 • De juiste componenten op de juiste plaats in de juiste volgorde.
 • Geen enkel component mag ontbreken.

Afbreukrisico’s liggen met name in het verkeerd interpreteren van tekeningen, onnauwkeurig en onzorgvuldig werken en het niet alert zijn op afwijkingen en knelpunten.

KERNTAKEN EN WERKPROCESSEN

Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten.

 • Voorbereiden werkzaamheden.
 • Vervaardigen van elektrotechnische onderdelen.
 • Testen van elektrotechnische onderdelen.
 • Samenstellen van elektrotechnische producten
 • Instellen van elektrotechnische producten.
 • Testen van elektrotechnische producten.
 • Afronden werkzaamheden.
 • Instrueren en begeleiden van minder ervaren collega’s.

Installeert elektrotechnische producten en systemen.

 • Voorbereiden werkzaamheden.
 • Plaatsen en installeren van elektrotechnische producten en systemen.
 • Inregelen en instellen van elektrotechnische producten en systemen.
 • Testen elektrotechnische producten en systemen
 • Afronden werkzaamheden.
 • Instrueren en begeleiden van minder ervaren collega’s.
 • Begeleiden van installatiewerkzaamheden.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Vijf dagen per week salaris conform de CAO van het Technisch Installatiebedrijf. Er wordt een Persoonlijk Ontwikkelingsplan gemaakt. Alle opleidingskosten worden betaald zoals schoolgeld, boeken en reiskosten.

NIVEAU

2

REGIO

Achterhoek Rivierenland
Brabant-Zeeland
Midden
Noord-Holland
Noord-Oost & Flevoland
Zuid Holland
Zuid Oost

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
webdesign development