Deze opleiding is beschikbaar in de volgende regio('s)

Achterhoek-Rivierenland
Brabant-Zeeland
Midden
Noord Oost & Flevoland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Oost

DAKDEKKER METAAL

De dakdekker metaal werkt aan uitwendige scheidingsconstructies met allerlei vormen van daken en gevels die gedekt worden of zijn met metaal. De werkzaamheden worden uitgevoerd in nieuwbouw, onderhoud, renovatie en restauratie van de burgerlijke en utiliteitsbouw. De dakdekker metaal werkt zowel bij particulieren als op grote projecten en komt in contact met allerlei mensen uit diverse bouwdisciplines. De dakdekker metaal verricht de werkzaamheden op het dak en aan de gevel in de buitenlucht. De dakdekker metaal werkt over het algemeen in een ploeg van twee tot vier dakdekkers onder leiding van een voorman.

De professionele houding van de dakdekker metaal wordt gekenmerkt door een grote mate van discipline en veiligheidsbewustzijn. De dakdekker metaal werkt nauwkeurig, is kwaliteitsbewust en resultaatgericht. Hij is bekend met de regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu en handelt daar ook naar. Hij is zich bewust van welke risico’s het niet naleven van deze regelgeving met zich mee brengt.

De dakdekker metaal heeft een uitvoerende rol. Hij voert de werkzaamheden uit in opdracht van zijn leidinggevende en overlegt met hem. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen werkzaamheden. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij zijn leidinggevende, die de voortgang bewaakt en controleert of het werk voldoet aan de normen en vakrichtlijnen. De dakdekker metaal is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en mede verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn collega’s. Hij gebruikt de voorgeschreven veiligheidsmiddelen. Indien hij onveilige situaties signaleert, meldt hij deze bij zijn leidinggevende.

De dakdekker metaal voert voornamelijk routinematige werkzaamheden uit volgens vaste procedures, hij gebruikt hiervoor algemene basiskennis en basisvaardigheden.

De complexiteit van het aanbrengen van metalen dak- en gevelbedekkingsystemen wordt met name bepaald door de specifieke vormen (detaillering) die moeten worden uitgevoerd en de afweging tussen technisch verantwoord en visueel aantrekkelijk die moet worden gemaakt. Werken op hoogte in wisselende weersomstandigheden heeft tot gevolg dat relatief eenvoudige werkzaamheden zich als complex kunnen voordoen. Onjuist handelen kan grote schade of ongevallen tot gevolg hebben.

KERNTAKEN EN WERKPROCESSEN

Dekt uitwendige scheidingsconstructies.

 • Richt werkplek in.
 • Controleert gereedschappen, materiaal en materieel.
 • Verdeelt materialen.
 • Brengt onderconstructie aan.
 • Bereidt de ondergrond voor.
 • Brengt componenten aan.
 • Brengt bedekking aan.
 • Ruimt werkplek op.

Repareert en onderhoudt uitwendige scheidingsconstructies.

 • Richt werkplek in.
 • Controleert gereedschappen, materiaal materieel
 • Inspecteert de constructie.
 • Maakt actieplan.
 • Sloopt constructiedelen.
 • Repareert en onderhoudt constructie onderdelen.
 • Ruimt werkplek op.

 Vervaardigt dak- en gevel componenten.

 • Bepaalt constructieve oplossing.
 • Meet componenten in.
 • Controleert gereedschappen, materiaal en materiaal.
 • Vervaardigt componenten.
 • Ruimt werkplaats op.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Vijf dagen per week salaris conform de CAO van het Technisch Installatiebedrijf. Er wordt een Persoonlijk Ontwikkelingsplan gemaakt. Alle opleidingskosten worden betaald zoals schoolgeld en boeken.

NIVEAU

2

REGIO

Achterhoek Rivierenland
Brabant-Zeeland
Noord-Holland

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
webdesign development

Inschrijven voor een MBO opleiding bij IW

Ondanks alle maatregelen vanuit de overheid, is het gewoon mogelijk om je aan te melden voor een BBL opleiding bij IW. Zodra je aangemeld bent, wordt er contact met je opgenomen over de vervolg stappen.

AANMELDEN

Toch nog vragen?

Dat begrijpen wij heel goed! We helpen je graag verder. Verdeeld over heel Nederland hebben we IW collega’s werken die je precies kunnen vertellen hoe het eraan toe gaat in jouw regio. Ook in deze periode zijn we zowel per telefoon als online goed bereikbaar; bekijk de contact gegevens en bel of mail ons je vraag.

AL JE VRAGEN