Deze opleiding is beschikbaar in de volgende regio('s)

Achterhoek-Rivierenland
Brabant-Zeeland
Midden
Noord Oost & Flevoland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Oost

EERSTE MONTEUR SERVICE EN ONDERHOUD ELEKTROTECHNIEK EN INSTRUMENTATIE

De eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie is werkzaam in de sector techniek. De werkzaamheden betreffen één of meer van de volgende gebieden: elektrotechniek, installatietechniek, machine- of apparatenbouw, werktuigbouw. Hij werkt bij de storingsdienst of onderhoudsafdeling van productie-, installatie- en servicebedrijven. Sommige beroepsbeoefenaren werken het grootste deel van de tijd in teamverband, sommigen werken meestal alleen. In het laatste geval heeft hij doorgaans wel collega’s die hetzelfde werk doen.

Hij kan te maken hebben met veel verschillende opdrachtgevers/klanten en werkomgevingen. Sommige beroepsbeoefenaren werken bij particulieren en uiteenlopende kleine en middelgrote bedrijven. Sommigen werken vooral in grote industriële complexen. In dat geval kan hij in de binnendienst werken in een werkplaats of bij een industriële dienstverlener. Medewerkers van een industriële dienstverlener werken op wisselende locaties.

Typerende beroepshouding:
De eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie stelt zich sociaal en communicatief op in de samenwerking met collega’s en contacten met klanten/opdrachtgevers. Hij gaat weloverwogen te werk bij de start van een opdracht en neemt de tijd om de apparatuur, installaties of systemen eerst te leren kennen.

Hij heeft technisch inzicht en stelt zich gedisciplineerd op. Hij werkt systematisch en nauwkeurig. Hij heeft een proactieve houding ten aanzien van veiligheid waarbij hij voortdurend alert is op instructies, procedures, voorschriften én potentieel gevaar. Hij is zich bewust van het belang van nauwkeurig administreren van zijn werkzaamheden. Hij stelt zich taakgericht, zelfstandig, zelfverzekerd, besluitvaardig, dienstverlenend en klantgericht op. Hij is alert op commerciële kansen voor het bedrijf waarvoor hij werkt.

Resultaat van de beroepengroep:
Apparatuur, installaties of systemen waaraan volgens instructies, procedures en voorschriften onderhouds- en montagewerkzaamheden zijn uitgevoerd en die (weer) naar behoren en veilig functioneren. De opdrachtgever/klant en de leidinggevende zijn tevreden over de gang van zaken tijdens de uitvoering en over het resultaat.

KERNTAKEN EN WERKPROCESSEN

Inspecteert apparatuur, installaties en systemen.

 • Bereidt inspectie van apparatuur, installaties en systemen voor.
 • Neemt voorzorgsmaatregelen voor de inspectiewerkzaamheden.
 • Voert zintuiglijke inspectie uit aan apparatuur, installaties en systemen.
 • Voert metingen en testen uit aan apparatuur, installaties en systemen.
 • Stelt een eerste diagnose en rapporteert resultaten.
 • Rondt inspectiewerkzaamheden aan apparatuur, installaties en systemen af.

Optimaliseert apparatuur, installaties en systemen en verhelpt storingen.

 • Bereidt werkzaamheden voor, voor het verhelpen van storingen aan en optimaliseren van apparatuur, installaties en systemen.
 • Neemt voorzorgsmaatregelen voor het verhelpen van storingen aan en optimaliseren van apparatuur, installaties en systemen|
 • Demonteert, bewerkt, herstelt en monteert componenten van apparatuur, installaties en systemen
 • Controleert en test uitgevoerde werkzaamheden aan apparatuur, installaties en systemen
 • Levert apparatuur, installaties en systemen op
 • Rondt de onderhouds- en modificatiewerkzaamheden af.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Vijf dagen per week salaris conform de CAO van het Technisch Installatiebedrijf. Er wordt een Persoonlijk Ontwikkelingsplan gemaakt. Alle opleidingskosten worden betaald zoals schoolgeld en boeken.

NIVEAU

3

REGIO

Achterhoek Rivierenland
Brabant-Zeeland
Midden
Noord-Holland
Noord, Oost & Flevoland
Zuid-Holland
Zuid-Oost

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
webdesign development