Aankomend Technicus Installatietechniek (AT-I niveau 3+)

Niveau
3

Voor wie
Ben je werkzaam in de Installatietechniek als service monteur, service technieker of (eerste) monteur en wil je graag doorgroeien bij het bedrijf waar je werkzaam bent om door te groeien naar een andere functie bijvoorbeeld (assistent) werkvoorbereider of (assistent) projectleider, ontwerper en/of calculator, dan is deze opleiding de eerste stap!

Algemeen deel

(ca. 60%); Een groot deel van deze twee opleidingen bestaat uit een algemeen deel met basiskennis. Met name de toegepaste wis- en natuurkunde uitvoerig aan bod komen. Andere vakken zijn o.a. Bedrijfskunde, Communicatie en Wet- en Regelgeving.

Specifiek deel

(ca. 40%); In het specifieke deel zal aandacht worden geschonken aan het Ontwerpen en berekenen van installaties, toepassing van de NEN / ISSO / NPR etc.

Opleidingsduur

Eén leerjaar, 1 les middag-avond per week (4,5 klokuur) van 16.00 tot 21.15 uur.

Examinering

De student die met een goed resultaat alle lesonderdelen van de opleiding afrond, ontvangt na afloop van de opleiding een diploma.

Verder studeren

Met het diploma AT-I ben je net als met een MBO- niveau 4 opleiding goed voorbereid om met de opleiding MTWI  te starten en je verder door te ontwikkelen.

Vakinhoudelijk

1. Bouwkunde / Tekeninglezen (12 lesuren)
• Bouwkundige plattegronden kunnen lezen
• Installaties kunnen intekenen (symbolen)
• Plattegrondtekening kunnen omzetten in een Isometrische tekening

2. Moduul Technische Natuurkunde (24 lesuren)
• Algemene natuurkunde
• Toegepaste wiskunde
• Calorimetrie (warmteleer) en warmteoverdracht (basis)
• Technische stromingsleer

3. Duurzame Technieken – Integratie E – I (12 lesuren)
• Duurzame energie
• Duurzame systemen
• Ontwikkelingen / nieuwe technologieën

4. Bedrijfskunde (15 lesuren)
• Communicatie
• Structuur, opbouw en organisatie van een bedrijf
• Projectmatig werken
• Plannen Plannen
• Uittrekken materialen
• KAM zorg

5. Moduul Basis Elektrotechniek (15 lesuren)
• Wet van Ohm
• Serie- parallel schakelingen / vervangingsweerstand uitrekenen
• Opbouw meterkast
• Vermogensberekening toestellen
• Aarding / aardlekschakelaar
• 3- fase
• Elektromotoren

6. Moduul Drinkwaterinstallaties (21 lesuren)
• Waterleidingtechniek
• Drukverhoging
• Warmtapwatersystemen en warmvoorraadsystemen
• Legionellapreventie
• Voorschriften
• Ontwerpen van drinkwaterinstallaties Warm & Koud

7. Moduul Sanitaire Installaties en Systemen (15 lesuren)
• Rioleringssystemen
• HWA systemen
• Voorschriften
• Ontwerp van sanitaire- en HWA installaties

8. Moduul Gastechniek (15 lesuren)
• Gastechniek
• Verbrandingstechniek
• Verbrandingsgassen afvoeren
• Voorschriften
• Ontwerpen van gasinstallties

9. Moduul Verwarmingstechniek (21 lesuren)
• Behaaglijkheid
• Warmteopwekkers
• Leidingsystemen en warmteoverdracht
• Circulatie en drukbegrippen
• Opbouw en werking installatiesystemen
• Selecteren en plaatsen van componenten / appendages
• Voorschriften
• Ontwerpen van verwarmingsinstallaties

De EINDOPDRACHT, begeleiding en presentatie (12 lesuren)
• Uitwerken van een project woonhuis

Deze opleiding is beschikbaar in de volgende regio's:

Zuid-Holland
Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
Webstation webdesignWordpress Development