Ook nu blijven we jongeren enthousiasmeren voor de installatiebranche

5 november 2020  |  Brabant-Zeeland

Het zijn vreemde en onzekere tijden. Wij zitten in een dalende lijn qua sociale contacten en een stijgende lijn qua uitbraak van Covid-19. Ook voor IW geldt, wij werken zo veel mogelijk thuis. Het praktijkonderwijs, de cursussen en trainingen worden met de grootst mogelijke voorzichtigheid uitgevoerd.

Het beeld wat wij van bedrijven krijgen is sterk wisselend, qua orderportefeuille en werkzaamheden loopt het redelijk door. Wij zien bedrijven die het razend druk of bijzonder stil hebben. In het begin van de uitbraak heeft IW Brabant-Zeeland te maken gehad met een hoog ziekteverzuim onder leerlingen, waarin de oorzaak lag in de te nemen preventieve maatregelen. En dat zien we nu ook toenemen.

Het uitplaatsen van nieuwe leerlingen is op een goed niveau doorgezet. Echter, het is niet de groei geworden als voorspelt maar het valt alles mee ondanks de huidige marktomstandigheden. IW Contract Onderwijs, onze tak van cursussen en trainingen, heeft in het begin volledig stil gelegen maar is langzaam weer op stoom gekomen, hoewel de capaciteit op dit moment nog maar op 50% ligt. IW Workforce, ons detacheringsbureau heeft door de Corona ook een harde klap gekregen, maar zien een voorzichtig herstel.

Door gebruik te maken van de NOW regeling komen wij dit jaar door, maar in financiële zin wordt het zeker geen mooi jaar. De afgelopen maanden zijn wij blij geweest met de support van de bedrijven, waardoor wij in staat waren om aan onze verplichtingen te voldoen. Daarnaast heeft Techniek Nederland en Wij Techniek de branche én IW goed ondersteund door voortdurend de vinger op de zere plek te leggen bij de politiek, waardoor ook uit die hoek voldoende steun is aangeboden.

Toekomst
Inmiddels proberen wij al een beetje naar de toekomst te kijken en zijn wij bezig om de leerprogramma’s voor de BBL leerlingen te moderniseren en individueler te maken. Het programma boeien, binden en behouden is opgezet om jongeren in de techniek te stimuleren en ze daarvoor te behouden als medewerkers van de toekomst in de installatietechniek.

De wettelijke regeling voor de CO-erkenning is inmiddels ook bekrachtigd door de politiek. IW is volop bezig om de installatiemonteurs van Nederland te voorzien van een erkenning op dat vlak.

De voorlichting op scholen verloopt de komende tijd in aangepaste vorm. Samen mét de scholen verzorgen wij digitale voorlichting over onze opleidingen en de branche. Daarnaast is het nu nog vaak onduidelijk hoe de open dagen op ROC’s gaan verlopen en welke rol IW daarin kan spelen. De komende tijd stellen wij onze praktijklocaties – met grote zorgvuldigheid – coronaproof open voor geïnteresseerden.

Al met al vertrouwen wij in een mooie toekomst. IW blijft er vol voor gaan om de jongeren – zowel jongens als meiden – naar ons toe te halen en ze te enthousiasmeren voor het prachtige vak in de installatiebranche.

Ton Gerritsen
Directeur IW Brabant-Zeeland

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
Webstation webdesignWordpress Development