IW Noord, Oost & Flevoland

Online participantenbijeenkomst 2020

Wij vinden het belangrijk u als participant te betrekken bij het werk van IW Noord, Oost & Flevoland. Naast de formele verplichtingen zoals het verkrijgen van goedkeuring op gevoerd beleid, achten we het ook van belang om in contact te blijven. Met het organiseren van de jaarlijkse participantenbijeenkomst willen we bredere betrokkenheid realiseren. Zoals aangekondigd, en met goedkeuring van u als participant, voeren we dit jaar de participantenbijeenkomst in een online versie uit.

Vandaar ook aan u het verzoek om online uw goedkeuring op de jaarstukken 2019 te geven, en daarmee het bestuur van IW Noord, Oost & Flevoland decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

  • Aanmelden

    (Alle velden verplicht invullen a.u.b.)
Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
Webstation webdesignWordpress Development