IWNOF doet mee met Sterk Techniekonderwijs!

21 mei 2019  |  Noord, Oost & Flevoland

Op 12 september 2018 zijn de kaders voor de planvorming van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo gepubliceerd. Van 1 tot en met 31 maart 2019 kon subsidie worden aangevraagd voor de uitvoering van plannen voor goed, actueel en innovatief techniekonderwijs.

Het gaat daarbij niet alleen om de harde techniek, maar bijvoorbeeld ook om het integreren van techniek en technologie in de andere profielen en leerwegen in het vmbo. Vanaf 2020 (transitiefase) wordt er in elke regio gewerkt aan een technisch vmbo-aanbod van hoge kwaliteit dat goed voorbereidt op opleiding en werk in de regio. Uiteraard doet IWNOF mee!

Spelregels
Voor de financiering is er per regio een bedrag beschikbaar. Het maximumbedrag dat een regio kan aanvragen, is gebaseerd op het aantal leerlingen (bb, kb en gl) in de vijf technische profielen – naast PIE, BWI en M&T, ook Maritiem en Techniek (MaT) en Media, Vormgeving en ICT (MVI) – en de leerlingen in die profielen in het vso met uitstroomprofiel vervolgonderwijs. In elk plan moet het regionale bedrijfsleven minimaal 10 procent cofinanciering inbrengen, in geld of in natura. Daarnaast is er een budget gereserveerd van maximaal € 2 miljoen voor regio’s die geen of zeer weinig techniekonderwijs hebben.

IWNOF goed vertegenwoordigd
IWNOF heeft voor deze planvorming meegetekend in Zwolle en de Veluwe, Twente en de Stedendriehoek. Via OTIB hebben we meegetekend in Friesland, Groningen en Drenthe. Hiermee hebben wij onze deelname aan Sterk Techniekonderwijs voor de complete werkregio van IWNOF gedekt. We gaan dus volop meedoen en ondersteunen, ook in het vervolg met de concrete uitvoering van de voor de subsidieaanvraag ingediende activiteiten.

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
Webstation webdesignWordpress Development