IW Zuid-Oost zoekt assessoren

21 maart 2019  |  Zuid-Oost

Binnen afzienbare tijd wordt in Nederland de CO-certificering ingevoerd waarbij de eisen aan monteurs, die sleutelen aan CV-installaties, worden aangescherpt. CIVIL in Roermond wordt één van de examenlocaties en omdat het om grote aantallen gaat hebben we daar extra assessoren voor nodig. LET WEL: de uitvoering zal met name in de avonduren of op zaterdag plaatsvinden.

Wie zoeken we:

• MBO+/HBO denk- en werkniveau
• Onafhankelijk en objectief: er is geen opleidings- of werkrelatie met de kandidaat
• Deskundig in het betreffende vakgebied d.w.z.:
– 5 jaar praktische ervaring in het desbetreffende vakgebied of op andere wijze verworven kennis en inzicht van de vakinhoudelijke zaken, leidend tot een daarmee vergelijkbaar niveau;
–  kennis en inzicht, is van recente datum, d.w.z. men is niet langer dan 3 jaar uit het vak.
• Deskundig in het uitvoeren van beoordelingen:
– heeft kennis van assessment technieken zoals STAR(T) en WAKKER en past deze toe.
– heeft kennis van de vastgestelde procedures (examenreglement) en instrumenten en past deze toe.

Taken
• Draagt zorg voor het beoordelen van de proeve van bekwaamheid.
• Bewaakt het proces van afname van het assessment/de proeve.
• Het opstellen van een proces verbaal; het overdragen van het beoordeelde examen met de beoordelingsresultaten aan de examencommissie i.c. het examensecretariaat.

Verantwoordelijkheden
• Zorgen voor een veilig klimaat ten tijde van het assessment/de proeve.
• Is in opdracht van de examencommissie verantwoordelijk voor een valide en betrouwbare beoordeling van het assessment/de proeve.
• Heeft uitsluitend een beoordelende taak; is op geen enkele wijze betrokken bij de begeleiding van een deelnemer met betrekking tot het onderdeel waarin hij examineert.
• Eerstverantwoordelijke voor een ordelijke en transparante afname van het assessment/de proeve.

Bevoegdheden
• Is bevoegd om te bepalen of de getoonde beroepsbekwaamheid voldoet aan de gestelde eisen/eindtermen van het betreffende profiel.

Te hanteren toetsmethoden
• Examineren als een Proeve van bekwaamheid
– WAKKER-methodiek
• Eindgesprek criterium gericht interview
– START-methodiek

Interesse?

Neem contact op met Dion Eggels (06-31956448 of d.eggels@iwnl.nl)

Je mag ook je CV sturen naar infoiwzo@iwnl.nl

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
Webstation webdesignWordpress Development