IW ontwikkelt door op geslaagde bijeenkomst over Connect2025

22 mei 2019  |  Noord, Oost & Flevoland

IW organiseerde op 28 maart een bijeenkomst met een 12-tal innovatieve lidbedrijven. Zogeheten ‘koplopers’ binnen de gevestigde orde. De insteek was een inspirerende discussie over de baanbrekende toekomstverkenning Connect2025.

Jan Willem van Bruggen, directeur opleidingen IW: “Op grond van deze bijeenkomst heb ik er alle vertrouwen in dat IW op basis van Connect2025, én in samenspraak met onze lidbedrijven, de juiste koers inzet voor de toekomst.” Jan Willem schetst enthousiast de aanleiding tot de bijeenkomst: “Nederland verandert in rap tempo. We zien tal van maatschappelijke ontwikkelingen op sociaal, cultureel en politiek terrein. Technologische ontwikkelingen spelen hierin een prominente rol door de manier waarop wonen en werken ingrijpend verandert. De betekenis van dit alles voor de technische installatiebranche is vorig jaar helder en concreet in beeld gebracht in het rapport Connect2025.”

Zes belangrijke thema’s
Dit rapport is geschreven in opdracht van onder andere Techniek Nederland met daarin zes thema’s. Thema’s die, zo schrijft het rapport, ‘het aangezicht’ van Nederland bepalen. Deze zes thema’s zijn: de verdergaande verstedelijking van Nederland, nul is de norm, informatietechnologie en slimmer omgaan met data, het verdwijnen van traditionele grenzen tussen branches, bijvoorbeeld tussen de installatiebranche en de bouw, aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt en tot slot: de gevolgen van samenwerking in de keten, dit laatste vraagt bijvoorbeeld om nieuwe bedrijfsmodellen. “Connect2025 geeft in het rapport aan voor deze zes thema’s leidraad te willen zijn, inspiratie te willen geven, en dat is zeer verheugend”, concludeert Jan Willem.

Van eminent belang voor IW
Binnen IW is grondig kennisgenomen van het rapport. Jan Willem: “IW vindt dit rapport van eminent belang. Immers, als IW staan we midden in die veranderende branche en maken we die technologische ontwikkelingen dagelijks mee. Wij leiden nieuwe vakmensen op en scholen bestaande bij. Maar wat betekent Connect2025 nu, kijkende naar dat nieuwe toekomstbeeld, voor IW? En wat betekent dit vooral voor onze huidige BBL-opleidingen en ons aanbod aan cursussen? Is dat aanbod eigenlijk toekomstproof? Die vragen gelden ook voor de inrichting van onze praktijkwerkplaatsen en lesmaterialen, evenals de manier waarop wij samenwerken met andere opleidingsbedrijven zoals die in bouw.”

Transparante en onbevooroordeelde insteek
Op basis van dit rapport, én de vragen die het opriep zoals hierboven gesteld, nam het directieteam van IW al snel het besluit tot een bijeenkomst. Jan Willem: “We zijn tijdens die meeting op 28 maart met 12 innovatieve bij IW aangesloten bedrijven in gesprek gegaan. In onze ogen zijn deze bedrijven de koplopers binnen de gevestigde orde. Zij zijn op eigen initiatief al met één of meerdere van de thema’s uit Connect2025 aan de slag. Onze houding vanuit IW tijdens deze meeting was transparant en zonder vooroordelen, want wij hebben ook de wijsheid niet in pacht. Deze bedrijven hebben we eerst uitvoerig aan het woord gelaten, want zij staan dagelijks met hun voeten in de praktijk. Waarom zijn zij een nieuwe weg ingeslagen? Wat doen zij nu anders dan voorheen? Wat betekent dit voor hun medewerkers? En vooral ook: als er bij deze bedrijven van alles verandert, dan veranderen ook hun verwachtingen ten aanzien van IW.” Naast de IW-directeuren nam een aantal instructeurs vanuit IW deel, instructeurs die de geschetste innovatieve ontwikkelingen ook al heel goed op hun radar hebben staan.

Bijzondere Arena-opstelling
De bijeenkomst kenmerkte zich door een zogeheten Arena-opstelling, met in een binnenring en een buitenring. De bedrijven in de binnenring aan het woord, de IW’ers op de tribune – de buitenring – als aandachtig luisterende toeschouwers. Na de inleidingen door de deelnemende bedrijven stelden de IW’ers toelichtende vragen en werd een aantal thema’s uit Connect2025 iets meer uitgediept. De opbrengst van deze bijeenkomst en deze inspirerende discussiesetting was zeer positief. Jan Willem: “De bedrijven hebben de gelegenheid gekregen én benut om uitgebreid hun verhaal te doen over hun verwachtingen. We hebben heel veel inspirerende input mogen ontvangen en gedetailleerd genoteerd.” Jan Willem noemt in kernwoorden een greep uit de ontwikkelingen die de bedrijven zien: “Connectiviteit waarbij installaties aan internet gekoppeld zijn en ICT-toepassingen. Op personeelsvlak gaan andere competenties gelden. Zoals pro-activiteit, teamwork, in projecten kunnen meedraaien en veel meer denken vanuit de klant. En die klant wil geen techniek en een installatie, maar comfort en warmte, een compleet andere benadering.”

Eerst duiden en terugkoppelen en dan: innoveren!
Met alle resultaten van de bijeenkomst gaat IW een eerste uitwerking maken van wat zij gehoord heeft. Jan Willem: “We geven hier een duiding aan en gaan na wat dat concreet betekent voor het opleiden en scholen door IW van toekomstige vakmensen. Deze eerste uitwerking gaan we vervolgens voorleggen aan deze groep innovatieve bedrijven, voorzien van meerdere essentiële vragen: zitten we op de juiste lijn met de ontwikkelingen? En hoe verwachten de betrokken bedrijven op grond van deze ontwikkelingen dat IW haar dienstverlening op het vlak van opleidingen aanpast? Denk daarbij aan inhoud en vorm, maar bijvoorbeeld ook aan aandacht voor digitale toepassingen. Is het bijvoorbeeld belangrijk dat wij de projectmatige scrummethodiek ook gaan toepassen? Op grond van hun respons op deze eerste verkenning gaan we vervolgens concreet aan de slag met de door de markt verlangde transformatie binnen IW naar vernieuwende producten en diensten.”

IW: spelen op twee velden
Een eerste conclusie kan Jan Willem al trekken: ”IW moet nog steeds opleiden voor bestaande beroepen, en op dit moment gevraagde competenties, zoals elektromonteurs en cv-monteurs. Die focus blijft. Tegelijkertijd moeten we aan de slag om de meer innovatieve bedrijven te kunnen bedienen. Die bedrijven verlangen een andere aanpak van opleiden, meer geavanceerd en meer gericht op de competenties zoals Connect2025 die vraagt. IW speelt dus tegelijkertijd op twee velden.”

Samen doelgericht op weg naar de toekomst
Tot slot benadrukt Jan Willem het volgende: “Ik heb er alle vertrouwen in dat IW de juiste koers inzet, in samenspraak met de lidbedrijven. Bedoeld om te voldoen aan alle opleidingseisen die er binnen de branche spelen, en gáán spelen. Dit alles uiteraard in relatie tot het belangrijke rapport Connect2025.”

 

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
Webstation webdesignWordpress Development