LEREN EN WERKEN AAN DE TOEKOMST


Als technische installatiebedrijf heeft u voldoende, goed gekwalificeerde vakmensen nodig. Nu én voor de toekomst. Het is een hele uitdaging om aan de juiste, gemotiveerde jonge talenten te komen en het is een kunst om ze vervolgens gericht op te leiden. Vanuit de behoefte van installatiebedrijven is destijds InstallatieWerk in het leven geroepen. Het is een initiatief vanuit de branche en als installatiebedrijf speelt u een belangrijke rol als actieve participant.

Dan kijken we samen wat de mogelijkheden zijn. Of we geschikte kandidaten voor uw bedrijf hebben en hoe het dan vervolgens werkt. Wij horen graag wat er binnen uw bedrijf speelt, waar u behoefte aan heeft en hoe we uw bedrijf verder kunnen helpen. Samen maken we werk van de toekomst van de techniek.

Maak snel een afspraak met ons

IW Nederland is de schakel tussen talent en techniek


Wij nemen u het proces van vinden, binden en opleiden volledig uit handen.

U krijgt een IW’er elektrotechniek of installatietechniek die u direct kunt inzetten.

Wij nemen de werkgeverstaken en -risico’s voor onze rekening.

U kunt aangeven om welke kennis en vaardigheden het moet gaan.

Wij zorgen voor het onder de knie krijgen van alle benodigde skills in ons praktijkcentrum en de theoretische kennis in samenwerking met het ROC.

U hoeft de opleiding niet te betalen en u betaalt alleen voor de uren dat de IW’er daadwerkelijk bij u aan de slag is.

Wij hanteren een duidelijk stappenplan (POP), heldere afspraken en een goede afstemming tussen de IW’er, de begeleider van IW en uw eigen stagebegeleider.

U kunt erop vertrouwen dat wij voor een andere leerwerkplek zorgen als er geen klik is tussen uw bedrijf en de IW’er.

Wij verwachten van u een leerwerkplek met voldoende uitdaging en een ervaren collega die zijn kennis wil overdragen.

U heeft aan het eind van de opleiding een werknemer in huis die u al kent en die speciaal voor uw bedrijf is opgeleid.

Wilt u weten hoe het opleidingstraject exact is ingericht? Waar u op kunt rekenen en wat wij van onze participanten verwachten? In een persoonlijk gesprek kunnen we u alles vertellen. Ook wat we kunnen betekenen als u bijvoorbeeld alleen de begeleiding door ons wilt laten verzorgen.

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
Webstation webdesignWordpress Development