• Overzicht

    Cursusaanbod

Filter

Resultaten

74 cursus(sen)/training(en) gevonden.

KNX

Duur:op aanvraag

Richting:Elektrotechniek

Tarief:op aanvraag

Niveau:3

Doelstelling

Door middel van deze basiscursus KNX leren uw medewerkers hoe elektrotechnische installaties met aansluiting op een KNX-bussysteem worden ontworpen. Daarnaast leren ze basisvaardigheden rondom KNX en zijn uw medewerkers in staat deze toe te passen in de praktijk.

Legionella Preventie

Duur:1 dag

Richting:Arbo Veiligheid en Regelgeving

Tarief:€290,- (excl.btw)

Niveau:3

Doelstelling

Monteurs, werkvoorbereiders, projectleiders bij een installatiebedrijf maar ook medewerkers van adviesbureaus in de drinkwatersector horen op de hoogte te zijn van wetgeving en nieuwste voorschriften omtrent Legionellapreventie, het ontwerpen, aanleggen, beheren en onderhouden van leidingwaterinstallaties dit alles in het kader van de volksgezondheid. Ook wordt van de medewerkers verwacht dat zij de risico’s en verantwoordelijkheden kennen wanneer een drinkwaterinstallatie niet goed wordt ontworpen, aangelegd en/of beoordeelt.

Maken van een branche RI&E

Duur:1 dagdeel

Richting:Arbo Veiligheid en Regelgeving

Tarief:€250,- (excl.btw)

Niveau:nvt

Doelstelling

Deze cursus is bestemd voor technische installatiebedrijven met minder dan 25 werknemers die hun Risico Inventarisatie & Evaluatie (nog) niet op orde hebben.  Na afloop van deze cursus bent u op de hoogte van alle wettelijke verplichtingen die gelden voor de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak.
Tenslotte heeft u voor uw bedrijf de branche RI&E ingevuld en een plan van  aanpak ontvangen. Nadat u de verbeterpunten uit het plan van aanpak heeft opgevolgd, beschikt u over een actuele RI&E die bij gelijk blijvende omstandigheden 5 jaar geldig is.

MBV (praktijk)

Duur:4 dagen

Richting:Elektrotechniek

Tarief:op aanvraag

Niveau:3

Doelstelling

Voert u als installateur of monteur werkzaamheden uit aan beveiligingsinstallaties? Dan moet u volgens de wet in het bezit zijn van het diploma Monteur Beveiligingsinstallaties (MBV). Met de cursus MBV theorie leert u alles om beveiligingsinstallaties te installeren / onderhouden en repareren volgens de gestelde normen en doet u examen voor het theoriecertificaat.

Het doel is het behalen het behalen van het MBV praktijk certificaat. Uw medewerker moet alleen de cursus Monteur Beveiligingsinstallaties (MBV) Theorie nog volgen en het examen dat daarbij hoort met een goed resultaat afsluiten. Het theorie- en het praktijkcertificaat geven recht op het diploma Monteur Beveiligingsinstallaties (MBV).

MBV (theorie)

Duur:11 avonden

Richting:Elektrotechniek

Tarief:op aanvraag

Niveau:3

Doelstelling

Voert u als installateur of monteur werkzaamheden uit aan beveiligingsinstallaties? Dan moet u volgens de wet in het bezit zijn van het diploma Monteur Beveiligingsinstallaties (MBV). Met de cursus MBV theorie leert u alles om beveiligingsinstallaties te installeren / onderhouden en repareren volgens de gestelde normen en doet u examen voor het theoriecertificaat.

Het doel is het behalen van het MBV theorie certificaat. Uw medewerker moet alleen de cursus Monteur Beveiligingsinstallaties (MBV) Praktijk nog volgen en het examen dat daarbij hoort met een goed resultaat afsluiten. Het theorie- en het praktijkcertificaat geven recht op het diploma Monteur Beveiligingsinstallaties (MBV).

NEN 1010 Basis

Duur:1 dag

Richting:Arbo Veiligheid en Regelgeving

Tarief:€295,- (excl.btw)

Doelstelling

Na het volgen van deze eendaagse cursus kunnen zij de NEN 1010 gebruiken om de veiligheid van elektrische laagspanningsinstallaties te waarborgen. Zij weten precies hoe de norm is ingedeeld en hoe zij relevante informatie kunnen vinden.

NEN 1010 en NEN 3140 inspec. van elek. Installaties

Duur:1 dag

Richting:Arbo Veiligheid en Regelgeving

Tarief:€295,- (excl.btw)

Doelstelling

In deze praktijkgerichte cursus NEN 1010 en NEN 3140 inspecteren van elektrische installaties leert u op de juiste wijze te meten / inspecteren en rapporteren van elektrotechnische installaties. In steeds meer zakelijke verzekeringsvoorwaarden is als eis opgenomen dat elektrische installatie volgens NEN 1010 / NEN 3140 geïnspecteerd is en dat dit ook aantoonbaar is. Reden hiervoor is dat veel branden terug te herleiden zijn naar een gebrekkige of falende elektrische installatie.

NEN 1010 Herhaling

Duur:0.5 dag

Richting:Arbo Veiligheid en Regelgeving

Tarief:€150,- (excl.btw)

Doelstelling

Na het volgen van deze eendaagse cursus kunnen zij de NEN 1010 gebruiken om de veiligheid van elektrische laagspanningsinstallaties te waarborgen. Zij weten precies hoe de norm is ingedeeld en hoe zij relevante informatie kunnen vinden.

NEN 3140 VOP

Duur:0.5 dag

Richting:Arbo Veiligheid en Regelgeving

Tarief:€185,- (excl.btw)

Doelstelling

Gevaren en risico’s kunnen inschatten bij eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden en eenvoudige elektrotechnische handelingen op een veilige manier kunnen uit voeren.

NEN 3140 VP

Duur:1 dag

Richting:Arbo Veiligheid en Regelgeving

Tarief:€295,- (excl.btw)

Doelstelling

Gevaren en risico’s kunnen inschatten bij eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden en eenvoudige elektrotechnische handelingen op een veilige manier kunnen uit voeren.

OK CV (examen)

Duur:1 dagdeel

Richting:Installatietechniek

Tarief:€285,- (excl.btw)

Niveau:3

Doelstelling

InstallatieWerk biedt naast de volledige cursus Energie Service Specialist ESS OK-CV ook de mogelijkheid om alleen deel te nemen aan het examen ESS OK-CV.

OK CV (Volledige cursus)

Duur:2 dagen

Richting:Installatietechniek

Tarief:€625,- (excl.btw)

Niveau:3

Doelstelling

Door middel van deze cursus is uw medewerker in staat als onderhoudsmonteur advies te geven over de Installatie bij de klant. Daarnaast kan uw medewerker verbeterpunten toepassen en energiezuinige maatregelen treffen.

Onderhoud Gastoestellen

Duur:3 dagen

Richting:Installatietechniek

Tarief:€765,- (excl.btw)

Niveau:3

Doelstelling

Aan de hand van diverse toestellen en modellen wordt de werking van de toestel uitgelegd. Hierdoor krijgt uw medewerker inzicht hoe toestellen werken en wat voor techniek daarbij komt kijken. Onderhoud voor alle toestellen is noodzakelijk maar onderhoud per toestel dat verschild. Hierdoor wordt uw medewerker praktisch getraind om diverse toestellen naar behoren te kunnen onderhouden.

Onderhoud Gastoestellen en Praktisch Meten

Duur:5 dagen

Richting:Installatietechniek

Tarief:€1280,- (excl.btw)

Niveau:3

Doelstelling

Aan de hand van diverse toestellen en modellen wordt de werking van de toestel uitgelegd. Hierdoor krijgt je inzicht hoe toestellen werken en wat voor techniek daarbij komt kijken. Onderhoud voor alle toestellen is noodzakelijk maar onderhoud per toestel dat verschilt. Hierdoor wordt je praktisch getraind om diverse toestellen naar behoren te kunnen onderhouden. Daarnaast krijgt u inzicht in diverse Installaties - deze dienen ingeregeld te worden t.b.v. de vraag van de klant en de capaciteit van het toestel.

Praktisch Meten

Duur:2 dagen

Richting:Installatietechniek

Tarief:€540,- (excl.btw)

Niveau:3

Doelstelling

Aan de hand van diverse modellen wordt de basiswerking van toestellen uitgelegd. De manier van meten wordt toegelicht in combinatie met de juiste meetapparatuur. De aangeleerde manier van meten wordt praktisch toegepast op de diverse toestellen en Installaties. Door middel van rapportage worden de meetgegevens en conclusies vastgesteld.

PV systemen - plaatsen, aansluiten en meten

Duur:1 dag

Richting:Duurzame Energie

Tarief:€290,- (excl.btw)

Niveau:3

Doelstelling

Het aanleggen van een Zonnepaneelinstallatie lijkt op het eerste gezicht geen probleem. Echter komt er veel meer bij kijken dan alleen een paar panelen op het dak. Denk hierbij aan het aansluiten op de meterkast / bekabeling / aarding en veiligheid. Door middel van deze cursus leert uw medewerker deze vaardigheden uit te voeren.

TBV

Duur:1 dag

Richting:Elektrotechniek

Tarief:op aanvraag

Niveau:4

Doelstelling

Voert u werkzaamheden uit aan beveiligingsinstallaties? Of bent u betrokken bij het opstellen van een beveiligingsplan? Volgens de wet hoort u dan in het bezit te zijn van het diploma Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV). In de cursus TBV bereidt u zich op het examen voor waarmee u dat diploma kunt halen. U toont daarmee aan dat u kennis heeft om een technisch beveiligingsbedrijf te leiden en een beveiligingsplan op te stellen volgens actuele veiligheidseisen. Ook wordt u uitstekend voorbereid op het examen TBV.

Doelstelling van deze cursus is het behalen van het TBV certificaat.

Vakbekwaamheid CV

Duur:18 dagen

Richting:Installatietechniek

Tarief:op aanvraag

Niveau:4

Doelstelling

Als installateur wilt u een goede verwarmingsinstallatie kunnen ontwerpen / aanleggen en opleveren. U bent per slot van rekening verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Vakbekwaamheid Elektrotechniek

Duur:18 dagen

Richting:Elektrotechniek

Tarief:op aanvraag

Niveau:4

Doelstelling

De cursus Vakbekwaamheid Elektrotechniek scherpt uw kennis en vaardigheden aan. U leert alles over het ontwerpen / aanleggen en opleveren van Elektrische installaties en de laatste wet- en regelgeving. Uiteraard komt ook het veilig verrichten van handelingen aan of in de nabijheid van elektrische installaties aan de orde.

Vakbekwaamheid Gas

Duur:21 dagen

Richting:Installatietechniek

Tarief:op aanvraag

Niveau:4

Doelstelling

Na deze cursus bezit uw medewerker de kennis en vaardigheden voor het ontwerpen / aanleggen en opleveren van gasinstallaties en is op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving.

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek