• Overzicht

    Cursusaanbod

Filter

Resultaten

74 cursus(sen)/training(en) gevonden.

Basiscursus Inspectie en storingzoeken

Duur:3 dagen

Richting:Elektrotechniek

Tarief:€720,- (excl.btw)

Niveau:3

Doelstelling

Op een correcte en veilige manier een installatie in bedrijf stellen / inspectie uitvoeren en storingen zoeken - verhelpen en voorkomen.

Basiscursus Logische schakelingen en driefasen

Duur:4 dagen

Richting:Elektrotechniek

Tarief:€905,- (excl.btw)

Niveau:2

Doelstelling

Na het afronden van de Basiscursus Logische schakelingen en driefasen beschikt uw medewerker over voldoende vakkennis ten aanzien van de werking van installaties en apparatuur. Na het afronden van deze cursus kan uw medewerker storingen zoeken en verhelpen / planmatig onderhoud en inspecties uitvoeren. Verder is uw medewerker in staat componenten te vervangen en te repareren.

Basiscursus Meten in de Elektrotechniek

Duur:2 dagen

Richting:Elektrotechniek

Tarief:€515,- (excl.btw)

Niveau:3

Doelstelling

Door middel van deze cursus is uw medewerker instaat om diverse metingen te verrichten. Tevens leert uw medewerker storingen te lokaliseren en deze te rapporteren. Daarnaast is uw medewerker instaat te werken met meet apparatuur en deze op juiste wijze toe te passen.

Basiscursus Paneelbouw

Duur:4 dagen

Richting:Elektrotechniek

Tarief:€905,- (excl.btw)

Niveau:3

Doelstelling

Door middel van deze cursus leert uw medewerker elektrotechnische componenten en systemen op een veilige en correcte manier te monteren / installeren / bedraden en aansluiten in voedings- en verdeelkasten en hoe hij/zij de kasten kan vervaardigen.

Basiscursus Thermografie

Duur:1 dag

Richting:Elektrotechniek

Tarief:op aanvraag

Niveau:3

Doelstelling

Thermografie met warmtebeeldcamera’s is een meetmethode waarbij infraroodstraling (temperatuur) van elektrische componenten zichtbaar wordt gemaakt in een thermogram (warmtebeeldfoto). Op een thermogram zijn vaak zaken zichtbaar die met het blote oog (nog) niet te zien zijn. Hierdoor kan actie worden ondernomen op - bijvoorbeeld - een loszittend contact of een te hoge belasting vóórdat het fout gaat. Om meer dan alleen een leuk plaatje uit de warmtebeeldcamera te krijgen is een stuk vakkennis en training in het gebruik van de apparatuur onontbeerlijk.

Basiscursus Verdeelinrichtingen

Duur:2 dagen

Richting:Elektrotechniek

Tarief:€515,- (excl.btw)

Niveau:2

Doelstelling

In de basiscursus Verdeelinrichtingen leert uw medewerker werken aan een paneelkast. Uw medewerker begint met de opbouw van de paneelkast en gaat deze verder inrichten. Hierbij worden besturingstechnieken toegepast en mogelijke storingen worden gesimuleerd. Daarnaast behandelen we de NEN voorschriften welke voor deze technieken van toepassing zijn.

Basiscursus WCD

Duur:1 dag

Richting:Elektrotechniek

Tarief:€290,- (excl.btw)

Niveau:2

Doelstelling

In de basiscursus Wandcontactdoos (WCD) leert uw medewerker de beginselen van de elektrotechniek. Uw medewerker krijgt kennis over diverse soorten WCD’s en de werking hiervan. Na deze cursus is uw medewerker in staat om zelfstandig WCD’s te plaatsen of te verplaatsen.

BHV Basis of herhaling

Duur:1 dag

Richting:Arbo Veiligheid en Regelgeving

Tarief:€190,- (excl.btw)

Niveau:nvt

Doelstelling

De wet schrijft voor dat ieder bedrijf (hoe groot ook) BHV-ers moet hebben. Deze BHV-ers weten hoe ze moeten reageren bij noodgevallen en bedrijfsongelukken. Indien uw medewerker in het bezit is van het BHV certificaat zijn zij in staat met die bedrijfsspecifieke situaties en omstandigheden om te gaan zoals deze zich in uw bedrijf of organisatie kunnen voordoen.

CO-erkenning (examen)

Duur:1 dagdeel

Richting:Installatietechniek

Tarief:op aanvraag

Niveau:2 en 3

Doelstelling

Examen inzake de CO erkenningsregeling

De korte route naar het MBO diploma

Duur:6-12 maanden

Richting:Overige dienstverlening

Tarief:op aanvraag

Niveau:3 en 4

Doelstelling

In de branche werken nogal wat mensen welke al jarenlang op een hoger niveau werken dan waarvoor ze gediplomeerd zijn of die nooit een vakdiploma haalden. Terug naar de schoolbanken op een ROC zien de meesten niet zo zitten. Daarom doen we het anders. Door online modules aan te bieden en deze werknemers goed te begeleiden helpen we ze in korte tijd aan dat felbegeerde diploma. Want de werknemers zelf zijn gebaat bij een diploma. Waardering en trots zijn op de dag van vandaag belangrijke speerpunten . Ook bedrijven hebben vaak de wens dat hun personeel  gediplomeerd is.
Opdrachtgevers vragen immers erom. De concurrentie tussen installatiebedrijven is groot, dus wie alleen maar werknemers met de juiste vakdiploma’s in dienst heeft, staat al direct met 1-0 voor.

De Monteur als Ambassadeur

Duur:2 dagen

Richting:Overige dienstverlening

Tarief:€745,- (excl.btw)

Niveau:3

Doelstelling

Alle medewerkers in een niet commerciële buitendienstfunctie die als een ambassadeur hun bedrijf dienen te vertegenwoordigen bij een klant. Denk aan monteurs / installateurs / routerijders / timmerlieden / groenbeheerders / alle vakmensen die op regelmatige basis werk verrichten bij een klant of opdrachtgever. Zij zijn het visitekaartje van het bedrijf.

Druk verhogende Installatie|Utiliteit

Duur:4 dagen

Richting:Installatietechniek

Tarief:€905,- (excl.btw)

Niveau:3

Doelstelling

Aan de hand van deze cursus is uw medewerker in staat te werken met drukverhogende installaties. Daarnaast heeft uw medewerker inzicht in de drukverhogende installaties waardoor onderhoud en storingen uitgevoerd kunnen worden.

Elektrisch Schakelen

Duur:op aanvraag

Richting:Elektrotechniek

Tarief:op aanvraag

Niveau:3

Doelstelling

Deze cursus is zeer geschikt voor storingsmonteurs of onderhoudsmonteurs zonder kennis van industriële elektrotechniek en die zich hierin willen bekwamen. Uw medewerker kan na het volgen van deze cursus zelfstandig storingen zoeken en onderdelen vervangen. Uw medewerker wordt opgeleid op het niveau Maintain. Een technische vooropleiding op minimaal MBO-2 niveau of vergelijkbaar is gewenst.

F gassen cat. I (STEK)

Duur:op aanvraag

Richting:Koudetechniek

Tarief:op aanvraag

Niveau:4

Doelstelling

De cursus F-gassen categorie I is bedoeld voor monteurs / installateurs of technici die in aanraking komen met installaties die koudemiddelen bevatten en nog niet in het bezit zijn van een F-gassendiploma categorie I. U wordt opgeleid op het niveau Maintain. Als vooropleiding is de cursus Koeltechniek (of gelijkwaardig) noodzakelijk. Praktijkervaring en vaardigheid met installeren en inspecteren van koelinstallaties en hardsolderen is wenselijk

F gassen cat. I (STEK) opfrisdag

Duur:ja dag

Richting:Koudetechniek

Tarief:op aanvraag

Niveau:4

Doelstelling

De cursus F-gassen categorie I opfrisdag is bedoeld voor monteurs - installateurs of technici die extra willen oefenen in het onderdeel solderen of handelingen. Je wordt opgeleid op het niveau Maintain. Als vooropleiding is de cursus F-gassen I (of gelijkwaardig) noodzakelijk. Praktijkervaring en vaardigheid met installeren en inspecteren van koelinstallaties en hardsolderen is wenselijk

F gassen cat. 2 voor warmtepompmonteurs

Duur:6 dagen

Richting:Koudetechniek

Tarief:€1555,- (excl.btw)

Niveau:4

Doelstelling

Na het behalen van het STEK-certificaat F-gassen categorie 2 mag uw medewerker handelingen uitvoeren aan de gashoudende delen van een warmtepompinstallatie met <3kg (<5 ton CO2 equivalent) koudemiddel. De medewerker mag koudemiddel terugwinnen en aanvullen. De medewerker kan een lekcontrole uitvoeren waarbij het koelcircuit in de warmtepomp geopend mag worden. Ook is hij/zij in staat machines te installeren en te onderhouden.

Herhalingscursus Hoogwerker

Duur:1 dag

Richting:Arbo Veiligheid en Regelgeving

Tarief:€225,- (excl.btw)

Doelstelling

Deze herhalingscursus voor de hoogwerker is bedoelt om het eerder geleerde op te frissen. Door een uitgekiende samenstelling van de hoogwerkers worden de kandidaten getraind in het bedienen van 5 typen hoogwerker. De schaarhoogwerker / knikarmhoogwerker / spinhoogwerker / aanhangerhoogwerker en telescoophoogwerker. Deze cursus bestaat voornamelijk uit praktijkoefeningen waarbij veiligheid het belangrijkste aspect is.

Inspectie van woningen NTA 8025

Duur:2 dagen

Richting:Arbo Veiligheid en Regelgeving

Tarief:€495,- (excl.btw)

Doelstelling

Een periodieke inspectie volgens NTA 8025 verkleint de kans hierop en vermindert de effecten als er toch een gevaarlijke situatie optreedt. In de NTA 8025 is hiervoor een praktische methode opgenomen om te kunnen bepalen of de aanwezige installatie en voorzieningen aan een maatschappelijk minimaal verantwoord veiligheidsniveau voldoen.

Installatietechniek voor E monteurs

Duur:5 dagen

Richting:Installatietechniek

Tarief:€1165,- (excl.btw)

Niveau:2

Doelstelling

In de Installatietechniek wordt vaak de drinkwaterleiding van koperen buis gemaakt - dat geld ook voor de gasleiding - wanneer deze inzicht komt is het van belang dat deze goed en op maat nauwkeurig gemonteerd wordt. Hiervoor moet je instaat zijn de koperen buis juist te kunnen buigen / op maat te kunnen inkorten en alle verbindingen moeten een goede uitstraling hebben en van goed kwaliteit zijn. Maar daarnaast is efficiëntie en besparing van materiaal net zo belangrijk! In deze tijden is het van groot belang zo min mogelijk materiaal te verspillen.

Keuren van elektrische arbeidsmiddelen

Duur:1 dag

Richting:Arbo Veiligheid en Regelgeving

Tarief:€239,- (excl.btw)

Doelstelling

Het NEN 3140 keuren van elektrische arbeidsmiddelen en handgereedschappen is een wettelijke verplichting sinds 1998. De NEN 3140 keuringen kunnen in eigen beheer maar ook uitbesteed worden. Ook in de VCA checklijst is de jaarlijks keuringsplicht van elektrische arbeidsmiddelen / handgereedschappen en machines opgenomen. De NEN 3140 keurmeester training leidt op tot voldoende onderricht persoon NEN 3140 om zelfstandig keuringen aan elektrisch gereedschappen en elektrisch vast opgestelde (400V) machines uit te voeren.

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek