Traject naar CO erkenning bij IW Zuid-Oost


Na een hele lange aanloopperiode is op 1 oktober 2020 het wettelijk stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in werking getreden. Vanaf 1 april 2022 moeten alle installatiebedrijven en hun monteurs gecertificeerd zijn om CV-toestellen, gashaarden en geisers te mogen plaatsen, onderhouden of repareren. Onderdeel van die regeling is de aantoonbaarheid van individueel vakmanschap. De branche heeft daarvoor een procedure ontwikkeld (VakmanschapCO).

Dit profiel is verbonden aan onderliggende werkzaamheden en komt bij positieve afronding van de theorietoets en het praktijkexamen op het Bewijs van Vakmanschap te staan. Het is straks niet meer toegestaan werkzaamheden uit te voeren die niet onder het profiel vallen waarvoor Vakmanschap is aangetoond. Let daarom goed op dat bij het starten van de theorietoets het juiste profiel wordt getoond. Klik hier voor meer informatie.

We onderscheiden de volgende profielen:

Stap 1

U kunt op de website vakmanschapco de zelftest doen. Daarna weet u op welke gebieden u genoeg kennis bezit en op welke onderwerpen u uw kennis nog moet opfrissen. Wij adviseren iedereen die minder dan 10 vragen goed heeft in de zelftest (www.vakmanschapco.nl/aanmelden-zelftest/) een training te volgen. Aangezien wij ook fungeren als examencentrum hebben we onze trainingen goed kunnen toespitsen op het praktijkexamen CO.

Stap 2

Vervolgens kunt u een opleiding volgen, zelf kennis bijwerken, binnen het bedrijf kennis actualiseren of op een andere manier kennis vergroten. Wij adviseren om iedereen met minder dan 10 vragen goed, een bijscholing te laten volgen alvorens te starten met het theorie examen. Praktijktraining gaat niet zonder de bijbehorende theorie te behandelen. Daarom heeft IW Zuid-Oost op basis van de diverse examenprofielen twee gecombineerde theorie en praktijktrainingen ontwikkeld die u voorbereiden op het  vakmanschapCO examen dat leidt tot de certificering. Klik hier voor onze mogelijkheden.

Stap 3

Als de theorietoets is behaald, ontvangt u een code, waarmee u zich via de website van VakmanschapCO moet melden om een afspraak in te plannen bij een uitvoerder voor het praktijkexamen. In Limburg is er één locatie: het CIVIL in Roermond.

Stap 4

Behaalt u ook het praktijkexamen, dan bent u geslaagd en ontvangt u het bewijs van vakmanschap via de CO-app (later Vakpaspoort).

Alle vaklieden die gasverbrandingsinstallaties aanleggen en/of onderhouden dienen het examenprogramma, dat bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel voor het betreffende profiel, te doorlopen en met een voldoende af te ronden. De erkenning van vakmanschap wordt namens de branche toegekend door InstallQ.
Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
Webstation webdesignWordpress Development