Is iedere woning geschikt voor een warmtepomp?

15 oktober 2019  |  Algemeen

De warmtepomp gaat een belangrijke rol spelen bij het verduurzamen van woningen. Daarom staan opleidingen centraal in de Green Deal Ontwikkeling Decentrale Warmte- en Koudetechnieken. Jan Willem van Bruggen, directeur IW Nederland, over het belang en de inhoud van de opleiding. “Verduurzamen van de warmtevraag is veel meer dan een cv-ketel 1-op-1 vervangen door een warmtepomp. Daarom zijn onze opleidingen niet uitsluitend gericht op de ‘technische aspecten’ en de keuze voor een type warmtepomp. Nadrukkelijk komt ook de geschiktheid van de woning aan bod, net als het inregelen van de installatie om het ‘beloofde’ rendement te halen en de adviesrol van installateurs”, legt hij uit.

Isolatie en locatie

Een vraag die op dit moment vaak gesteld wordt is: is iedere woning geschikt voor een warmtepomp? Van Bruggen: “Niet zonder isolerende maatregelen te treffen. Er zijn grote verschillen, niet alleen qua type woning. Ook de mate waarin ze zijn geïsoleerd loopt uiteen. Om een warmtepomp efficiënt te laten draaien moeten dak, gevel en kruipruimte goed geïsoleerd en kierdicht zijn. Ramen met HR++-glas dragen verder bij aan het verlagen van de warmtevraag.”Daarnaast is de locatie van de woning van belang. “De meest efficiënte manier van verduurzamen kan ook een collectieve aanpak zijn. Veel gemeenten kijken naar de mogelijkheden om buurten te voorzien van duurzame warmte, bijvoorbeeld via een lokaal warmtenet. De adviseurs die we als IW samen met ROVC opleiden kijken naar dat brede perspectief.”

Installateur wordt adviseur

Doordat we afscheid nemen van het aardgas verandert de rol van de installateur. “Vaak is de installateur/monteur het eerste aanspreekpunt van mensen; hij is degene die voor storingen en onderhoud ter plekke komt. Dat zal met een warmtepomp zo blijven. Onze meer technische trainingen zijn gericht op het installeren van warmtepompen, het onderhoud en het verhelpen van storingen.”Daar wordt echter een dimensie aan toegevoegd. “Wij vinden het van belang dat de installateur ter plekke een eerste advies kan geven. Dat hij de woningeigenaar vertelt over de (on)mogelijkheden.” Volgens Van Bruggen is dat nodig omdat de gemiddelde consument de mogelijkheden om installaties te verduurzamen niet kent en de installateur ziet als dé expert. “Die adviserende rol kan hij invullen door zijn kennis van warmtepompen en andere duurzame warmtetechnieken aan te vullen met een oog voor de bouwkundige eigenschappen van woningen en communicatieve skills.”

Zie onze site IW Nederland voor het volledige cursusaanbod.

Noot Green Deals redactie

De eisen voor het isoleren van woningen zijn opgenomen in het Bouwbesluit. In de regel wordt aangehouden dat een isolatiewaarde Rc 3,5 (voor dak, gevel en vloer) in combinatie met een goede kierdichting voldoende is om een warmtepomp efficiënt in te zetten. Woningen gebouwd na 2012 voldoen hier sowieso aan. Bij huizen gebouwd net na de eeuwwisseling is het glas een punt van aandacht. Bij woningen gebouwd voor 2000 moet naar alle aspecten – dak, gevel, ramen en vloer – gekeken worden.

*bron GreenDeals.nl

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
Webstation webdesignWordpress Development