Impact nieuwe cao Metaal en Techniek per 1 december 2019

11 november 2019  |  Algemeen

Aanzienlijke salarisverhoging voor bbl-leerlingen

Houdt u rekening met uw door te belasten verkooptarieven van bbl-leerlingen aan uw opdrachtgevers?

In de nieuwe cao worden alle bbl-leerlingen in de leeftijd van 16 tot en met 21 jaar, in een nieuw format salaristabel geplaatst. Dat is goed nieuws voor de leerlingen omdat ze een aanzienlijke salarisverhoging tegemoet kunnen zien. Met de nieuwe bbl-tabel hebben de sociale partners beoogd de installatiebranche aantrekkelijker te maken voor (toekomstige) leerlingen en dat afgeronde leerjaren worden beloond. Salarisverhogingen op basis van leeftijd behoren tot het verleden.

Deze cao-verhogingen hebben uiteraard impact; graag nemen we u mee in de praktische uitwerking.

Voorbeeld:

Een leerling is op zijn 17e begonnen met zijn opleiding. Momenteel is de leerling 20 jaar en volgt een niveau 3 avondopleiding. Hij heeft inmiddels 3 (17, 18, 19) leer-ervaringsjaren en zit dus in zijn 4e leer- ervaringsjaar. Volgens de salaristabel tot 1 december 2019 zit deze leerling in salaristabel C-avond 20 jaar, ofwel € 1.463,-. Vanaf 1 december wordt deze leerling ingeschaald in de tabel met aanvangsleeftijd 17 jaar ,4e leerjaar, ofwel € 1.968,-.

Dit voorbeeld toont een stijging van salariskosten voor een bbl-leerling van € 8.674,80 per jaar (exclusief de cao-verhoging van 3,5% m.i.v. 1 juli 2020). Dit betreft een uitzonderlijk voorbeeld om de impact duidelijk weer te geven.

Wij adviseren u om dit te verwerken in uw verkooptarieven richting uw klanten.

Als opleider én werkgever van uw leerling-medewerkers volgt IW de cao. Deze veranderingen hebben dan ook impact op de uitleentarieven.

Op individueel niveau zullen wij dit doorrekenen en u hoort van ons wat dit voor uw bedrijf betekent.

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
webdesign development