De coronacrisis; een bedreiging óf juist een kans?!

30 april 2020  |  Zuid-Oost

Tijdens het schrijven van deze column bevinden we ons in de achtste week van de coronacrisis in Nederland. Velen vragen zich af of het ooit nog goed gaat komen. Maar ik benader het glas liever als half vol: deze lastige en bijzondere situatie biedt namelijk ook verschillende kansen. Mogelijkheden waarvan ik er een aantal de revue wil laten passeren.

De installatie- & elektrobranche gaat door en heeft mensen nodig

De branche heeft het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ opgesteld om de branche de kans te geven, om op een veilige manier, door te werken. Het geeft antwoorden op vragen die ondernemers en medewerkers hebben als het gaat om hun dagelijkse werk. Iedereen blijft zoveel mogelijk thuis en dan is onderhoud aan alle systemen die we thuis hebben misschien nog wel belangrijker dan ooit tevoren. Dat betekent dat we, nu en in de toekomst, veel mensen nodig hebben.

We gaan anders met elkaar overleggen en onderwijs volgen

Beeldbellen is eerder regel dan uitzondering. Geen honderden kilometers meer in de auto voor een overleg. De kwaliteit van de mogelijkheden tot beeldbellen is enorm toegenomen en dat gaan we meer en meer gebruiken. Binnen no-time is het onderwijs overgestapt op digitaal onderwijs en de ervaringen zijn overwegend positief.

Toename in creativiteit

Om hetzelfde te bereiken moeten we dingen anders gaan doen. De samenleving zoals we die kenden, zal voorlopig niet in dezelfde, vertrouwde vorm terugkeren. Ben creatief is daarbij de boodschap en ondernemen betekent kansen zien én kansen pakken. Dit geldt zowel voor ondernemers, maar vooral ook voor monteurs.

We zijn ons meer bewust van onze omgeving

De anderhalve meter samenleving leidt er toe dat we bewuster met onze omgeving omgaan. In de supermarkt loop je nu vaker een gang verder als je ziet dat het in die ene gang erg druk is. We houden meer rekening met elkaar. In de installatie- en elektrotechniek wordt er bewuster naar het uit te voeren werk gekeken en hoe je dat veilig kan doen. ‘Even stilstaan is een hele vooruitgang’.

Bedreigingen

Natuurlijk leidt deze crisis ook tot bedreigingen en waarschijnlijk is die lijst langer dan het rijtje met kansen die ik zojuist aanstip. Ik haal er ééntje uit, die direct ook omgezet kan worden in een kans:

Kiezen is (nog) moeilijker

Alle evenementen gericht op voorlichting (en dat zijn er veel) gaan niet door. Hoe gaan we nu de ‘zwevende kiezer’ bereiken? Ik ben ervan overtuigd dat er in het komende schooljaar een toename zal zijn van studenten die een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt. Als we de studenten niet voor onze sector willen verliezen, is onderlinge samenwerking hierin een vereiste. We kunnen pas echt goed samenwerken wanner we ons eigenbelang ondergeschikt maken aan het belang van de samenwerking. Laten we een solide vangnet creëren, zodat we niemand verliezen.

Voorlopig is het einde nog niet in zicht. Al kunnen we (voorzichtig) positief zijn over de signalen vanuit het RIVM, de overheid en de bereidheid van alle Nederlanders om er het beste van te maken. Zoals gezegd, we zijn er nog niet dus:
• Hou vol
• Blijf zoveel mogelijk thuis
• Houd afstand (minimaal 1,5 meter)

Er gaan betere tijden komen!

Frank Theeuwen,
Manager Praktijkopleidingen
IW Zuid-Oost

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
Webstation webdesignWordpress Development