TBV

Duur: 11 dagen
Richting: Elektrotechniek
Tarief: Op aanvraag

Doelstelling

Voert u werkzaamheden uit aan beveiligingsinstallaties? Of bent u betrokken bij het opstellen van een beveiligingsplan? Volgens de wet hoort u dan in het bezit te zijn van het diploma Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV). In de cursus TBV bereidt u zich op het examen voor waarmee u dat diploma kunt halen. U toont daarmee aan dat u kennis heeft om een technisch beveiligingsbedrijf te leiden en een beveiligingsplan op te stellen volgens actuele veiligheidseisen. Ook wordt u uitstekend voorbereid op het examen TBV.

Doelstelling van deze cursus is het behalen van het TBV certificaat.

Inhoud

* Intro gesprek met de docent (wat willen we bereiken)
* Inventarisatie beveiligingsmarkt
* Ontwikkelingen in de criminaliteit
* Verzekering en preventie
* Beveiligingsfilosofie
* Meten van risico’s
* Wetgeving en normering
* Organisatorische maatregelen
* Bouwkundige en mechanische beveiliging
* Waarde berging en compartimentering
* Beveiligingsverlichting
* Elektronische signalering
* Werking van detectoren
* Storingsinvloeden
* Alarmgevers
* Transmissie van alarmsignalen
* Terreinafscherming
* Installatievoorschriften voor alarmapparatuur
* Voorschriften voor het beheer en onderhoud van alarmapparatuur
* Maken van een beveiligingsplan
* Verstrekken van beveiligingsadvies
* Bepalen van een totaalpakket beveiligingsmaatregelen
* Hulpmiddelen bij de realisatie van beveiligingsmaatregelen
* Gebruik van tekensymbolen
* Beschrijving van projecteringsfouten
* BORG-regeling
* VEB-regeling
* Verbeterde risicoklasse-indeling (VRKI)
* Afsluiting met eventueel advies voor vervolgcursus.


Subsidie
Na afloop van de activiteit wordt de presentielijst, evaluatieformulier en het certificaat/diploma naar u toegestuurd. Deze documenten geven u de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de subsidie betreffend de Ontwikkelingsstimulering (OSR of OSR Specifiek) van OTIB. Afhankelijk van uw bedrijfssituatie kan deze subsidie oplopen tot het volledige cursusbedrag.

Cursusgroepen/Maatwerk
IW Contract Onderwijs verzorgt deze training desgewenst ook voor groepen. De training wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en plaats die u het beste schikt. Het programma kan worden afgestemd op de specifieke situatie en de risico’s in een bepaalde branche.

Lunch
Tijdens de trainingen verzorgen wij koffie/thee, tevens bieden wij een lunch aan.

Getuigschrift
Aan deze cursus/opleiding zijn een of meerdere examens verbonden, om de vastgestelde doelstellingen te beoordelen. Na dit examen met een voldoende te hebben afgesloten ontvangt de deelnemer een officieel diploma.


← Terug naar overzicht cursusaanbod

Richting

Elektrotechniek

Tarief

Op aanvraag

Duur

11 dagen

Geplande cursussen

Kies een locatie & weeknummer

U kunt uw eigen voorkeur aangeven en dan nemen wij contact met u op om uw wensen te bespreken.

Contact
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

079 - 32 91 290

Contact

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
webdesign development