TBV Compleet Avondcursus

Richting: Elektrotechniek
Tarief: €2399 (excl. BTW)
Duur: 22 avonden

Doelstelling

Voert u werkzaamheden uit aan beveiligingsinstallaties? Of bent u betrokken bij het opstellen van een beveiligingsplan? Volgens de wet hoort u dan in het bezit te zijn van het diploma Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV). In de cursus TBV bereidt u zich voor op het examen waarmee u dat diploma kunt halen. U toont daarmee aan dat u kennis heeft om een technisch beveiligingsbedrijf te leiden en een beveiligingsplan op te stellen volgens actuele veiligheidseisen. Ook wordt u uitstekend voorbereid op het examen TBV.

Doelstelling van deze cursus is het behalen van het TBV certificaat.

Let op: de TBV praktijk- en theorie-examens dient u zelf aan te vragen bij het CIBV!

Inhoud

* Intro gesprek met de docent (wat willen we bereiken)
* Inventarisatie beveiligingsmarkt
* Ontwikkelingen in de criminaliteit
* Verzekering en preventie
* Beveiligingsfilosofie
* Meten van risico’s
* Wetgeving en normering
* Organisatorische maatregelen
* Bouwkundige en mechanische beveiliging
* Waarde berging en compartimentering
* Beveiligingsverlichting
* Elektronische signalering
* Werking van detectoren
* Storingsinvloeden
* Alarmgevers
* Transmissie van alarmsignalen
* Terreinafscherming
* Installatievoorschriften voor alarmapparatuur
* Voorschriften voor het beheer en onderhoud van alarmapparatuur
* Maken van een beveiligingsplan
* Verstrekken van beveiligingsadvies
* Bepalen van een totaalpakket beveiligingsmaatregelen
* Hulpmiddelen bij de realisatie van beveiligingsmaatregelen
* Gebruik van tekensymbolen
* Beschrijving van projecteringsfouten
* BORG-regeling
* VEB-regeling
* Verbeterde risicoklasse-indeling (VRKI)
* Afsluiting met eventueel advies voor vervolgcursus.


Subsidie
Na afloop van de activiteit wordt de presentielijst, evaluatieformulier en het certificaat/diploma naar u toegestuurd. Deze documenten geven u de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de subsidie betreffend de Ontwikkelingsstimulering (OSR) van Wij Techniek. Afhankelijk van uw bedrijfssituatie kan deze subsidie oplopen tot het volledige cursusbedrag.

Cursusgroepen/Maatwerk
IW Contract Onderwijs verzorgt deze training desgewenst ook voor groepen. De training wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en plaats die u het beste schikt. Het programma kan worden afgestemd op de specifieke situatie en de risico’s in een bepaalde branche.

Getuigschrift
Aan deze cursus is geen examen verbonden. Aan de hand van een mondelinge dan wel schriftelijke toetsing wordt bepaald in hoeverre de vastgestelde doelstellingen zijn behaald.

De deelnemer ontvangt een certificaat van IW Nederland.


Overige informatie

Niveau: 3-4
SBU: P.M.
Doelgroep: (eerste) monteur elektrotechniek / technicus
Aansluiting bij doelgroep: verbreden of verdiepen van het vakmanschap van de deelnemer
Aanvangsniveau/eisen vooropleiding: basiskennis elektrotechniek


Neem contact op met jouw regio:


← Terug naar overzicht cursusaanbod

Meer informatie?

Richting:

Elektrotechniek

Tarief:

€2399 (excl. BTW)

Duur:

22 avonden

Geplande cursussen

Kies een locatie & weeknummer

U kunt uw eigen voorkeur aangeven en dan nemen wij contact met u op om uw wensen te bespreken.

Contact
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

079 - 32 91 290

Contact

Beoordelingen


Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
Webstation webdesignWordpress Development