Keuren van elektrische arbeidsmiddelen

Duur: 1 dag
Richting: Arbo, Veiligheid en Regelgeving
Tarief: €239,- (excl. BTW)

Doelstelling

Het NEN 3140 keuren van elektrische arbeidsmiddelen en handgereedschappen is een wettelijke verplichting sinds 1998. De NEN 3140 keuringen kunnen in eigen beheer maar ook uitbesteed worden. Ook in de VCA checklijst is de jaarlijks keuringsplicht van elektrische arbeidsmiddelen / handgereedschappen en machines opgenomen. De NEN 3140 keurmeester training leidt op tot voldoende onderricht persoon NEN 3140 om zelfstandig keuringen aan elektrisch gereedschappen en elektrisch vast opgestelde (400V) machines uit te voeren.

Inhoud

* Wetgeving en op woning van toepassing zijnde normen.
* Opbouw van waterleiding installaties en voorzieningen in woningen.
* Opbouw van elektrische installaties en voorzieningen in woningen.
* Opbouw van gasinstallaties en voorzieningen in woningen.
* Veiligheid tijdens het uitvoeren van NTA 8025 inspecties.
* Visuele inspectie van de leidingwaterinstallatie / gasinstallatie en elektrische installatie volgens NTA8025.
* Bepalen van de inspectiefrequentie volgens NTA 8025.
* Het uitvoeren van elektrische metingen – circuitweerstand / isolatieweerstand / weerstand beschermingsleiding / aardverspreidingsweerstand en het meten van aardlekschakelaars op aanspreekstroom en aanspreektijd.
* Het uitvoeren van metingen aan gasinstallaties – zoals: dichtheidsmeting / CO-meting / corrosie / etc.
* Rapporteren van de gegevens inclusief het geven van adviezen volgens NTA 8025.
* Tijdens het interactieve praktijkdeel wordt de cursist getraind in het uitvoeren van metingen aan deels geprepareerde en gesimuleerde woninginstallaties.


Subsidie
Na afloop van de activiteit wordt de presentielijst, evaluatieformulier en het certificaat/diploma naar u toegestuurd. Deze documenten geven u de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de subsidie betreffend de Ontwikkelingsstimulering (OSR of OSR Specifiek) van OTIB. Afhankelijk van uw bedrijfssituatie kan deze subsidie oplopen tot het volledige cursusbedrag.

Cursusgroepen/Maatwerk
IW Contract Onderwijs verzorgt deze training desgewenst ook voor groepen. De training wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en plaats die u het beste schikt. Het programma kan worden afgestemd op de specifieke situatie en de risico’s in een bepaalde branche.

Lunch
Tijdens de trainingen verzorgen wij koffie/thee, tevens bieden wij een lunch aan.

Getuigschrift
Aan deze cursus is geen examen verbonden. Wel hebben wij een toetsmoment om vastgestelde doelstelling te beoordelen. Na behoren deze cursus te hebben gevolgd, ontvangt de deelnemer een getuigschrift van InstallatieWerk Nederland.


← Terug naar overzicht cursusaanbod

Richting

Arbo, Veiligheid en Regelgeving

Tarief

€ 239 (excl. BTW)

Duur

1 dag

Geplande cursussen

Kies een locatie & weeknummer

U kunt uw eigen voorkeur aangeven en dan nemen wij contact met u op om uw wensen te bespreken.

Contact
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

079 - 32 91 290

Contact

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
webdesign development