De korte route naar het MBO diploma

Richting: Overige Dienstverlening
Tarief: Op aanvraag
Duur: Op aanvraag

Doelstelling

In de branche werken nogal wat mensen welke al jarenlang op een hoger niveau werken dan waarvoor ze gediplomeerd zijn of die nooit een vakdiploma haalden. Terug naar de schoolbanken op een ROC zien de meesten niet zo zitten. Daarom doen we het anders. Door online modules aan te bieden en deze werknemers goed te begeleiden helpen we ze in korte tijd aan dat felbegeerde diploma. Want de werknemers zelf zijn gebaat bij een diploma. Waardering en trots zijn op de dag van vandaag belangrijke speerpunten . Ook bedrijven hebben vaak de wens dat hun personeel  gediplomeerd is.
Opdrachtgevers vragen immers erom. De concurrentie tussen installatiebedrijven is groot, dus wie alleen maar werknemers met de juiste vakdiploma’s in dienst heeft, staat al direct met 1-0 voor.

Inhoud

De nieuwe leerroute is bedoeld voor werkenden of zij-instromers in de TI-branche. Het gaat daarbij om
beroepsbeoefenaren met een diploma-wens bij wie de kennis en vaardigheden al in de buurt komt van MBO-niveau 3 of 4. Daarnaast bestaat de doelgroep uiwerknemers die in dienst zijn bij een bedrijf dat die diploma-wens ook heeft,of bij een bedrijf dat behoefte heeft aan gediplomeerden.

De leerroute leidt op voor beroepen op het gebied van installatie- of elektrotechniek op niveau 3 en 4.

De cursisten krijgen diverse onderdelen (Nederlands, rekenen, lifestyle management, communicatie, vakleer, praktijkscholing, en twee keuzevakken), waarbij de studiebelasting 120 tot 160 uur op jaarbasis is. Dat komt neer op 4 uur per week. De route is zo samengesteld dat de doorlooptijd tussen de zes en twaalf maanden bedraagt.

Voorafgaand aan het traject wordt een uitgebreid assessment afgenomen waarbij gekeken wordt wat de cursist al beheerst en wat niet. Eventueel worden er dan nog praktijkdagen ingezet om het gewenste niveau in de praktische handelingen te
verkrijgen. Ook voor de theoretische vakken vindt er een 0-meting plaatst. Zodoende weet de cursist precies op welke onderdelen van een bepaald vak hij nog de online modules moet volgen.

Gerichte scholing en geen scholing op onderdelen welke de cursisten al bezitten.

*       Een zorgvuldige intake waarbij gekeken wordt naar het huidige niveau, leerbaarheid, leerstijl en motivatie van uw
medewerker.
*       Een toegesneden opleidingsplan met persoonlijke aandachtspunten.
*       Specifieke vakken om het MBO diploma te halen.
*       Praktijktraining op onze opleidingscentra.
*       Online modules om de verletkosten te verminderen en het leercomfort te vergroten.
*       Persoonlijke begeleiding      *       Diplomering


Subsidie
Na afloop van de activiteit wordt de presentielijst, evaluatieformulier en het certificaat/diploma naar u toegestuurd. Deze documenten geven u de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de subsidie betreffend de Ontwikkelingsstimulering (OSR) van Wij Techniek. Afhankelijk van uw bedrijfssituatie kan deze subsidie oplopen tot het volledige cursusbedrag.

Cursusgroepen/Maatwerk
IW Contract Onderwijs verzorgt deze training desgewenst ook voor groepen. De training wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en plaats die u het beste schikt. Het programma kan worden afgestemd op de specifieke situatie en de risico’s in een bepaalde branche.

Getuigschrift
Aan deze cursus/opleiding zijn een of meerdere examens verbonden, om de vastgestelde doelstellingen te beoordelen. Na dit examen met een voldoende te hebben afgesloten ontvangt de deelnemer een officieel diploma.


Neem contact op met jouw regio:


← Terug naar overzicht cursusaanbod

Richting:

Overige Dienstverlening

Tarief:

Op aanvraag

Duur:

Op aanvraag

Geplande cursussen

Kies een locatie & weeknummer

U kunt uw eigen voorkeur aangeven en dan nemen wij contact met u op om uw wensen te bespreken.

Contact
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

079 - 32 91 290

Contact

Beoordelingen

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
Webstation webdesignWordpress Development