CO-erkenning aangepast praktijkexamen SCIOS; Scope 1

Richting: Arbo, Veiligheid en Regelgeving
Tarief: €215 (excl. BTW)
Duur: 2 uur

Doelstelling

Vanaf 1 april 2023 is het mogelijk om de praktijkexamens te plannen die vanaf 17 april tot uitvoering worden gebracht https://vakmanschapco.nl/aanmelden-praktijkexamen/scios-certificaat/

Ben jij een SCIOS Scope 1 opgeleide monteur of inspecteur en wil je het praktijkexamen voor Vakmanschap CO behalen, meldt je dan aan voor het aangepaste praktijkexamen Vakmanschap CO.

SCIOS Scope 1 opgeleide monteurs of inspecteurs leggen al periodiek een examen af, waarbij het kennis- en bekwaamheidsniveau volgens de laatste eisen wordt getoetst. De eisen aan SCIOS scope 1 examens en die van Vakmanschap CO zijn naast elkaar gelegd. De verschillen zijn door Vakmanschap CO verwerkt in een aangepast korter durend praktijkexamen. Na het afleggen van het theorie- en aangepaste praktijkexamen ontvangt de geëxamineerde het Bewijs van Vakbekwaamheid in het Vakpaspoort van het Centraal Register Techniek. Lees hier meer over via https://vakmanschapco.nl/aangepast-programma-scios

Dit praktijkexamen richt zich op het functieprofiel ; Eerste monteur Service en Onderhoud’

Belangrijk voor deelname aan het praktijkexamen

 • Inschrijven kan alleen na positieve afronding van de theorietoets en met een geldige persoonlijke code
 • De door jou verstrekte gegevens bij aanmelding van de theorietoets worden gebruikt voor legitimering bij de praktijkorganisatie
 • Voor deelname heb je een origineel en geldig legitimatiebewijs nodig, geen legitimatiebewijs betekent geen deelname
 • Het dragen van werkkleding, veiligheidsschoenen, PBM’s is verplicht op onze examenlocaties
 • Je moet jouw eigen rookgasanalyse apparaat en drukmeter meenemen naar het praktijkexamen
 • Deelname kan uitsluitend na betaling van de factuur
 • Een herkansing is niet kosteloos
 • Op het praktijkexamen is het examenreglement van toepassing
 • De resultaten van het praktijkexamen zijn bindend, eventuele klachten worden afgehandeld volgens de klachtenprocedure

 

Aanmelden praktijkexamen

Dit is uitsluitend mogelijk wanneer je de theorietoets met een voldoende hebt afgesloten.

Vervolgens kun jij je via de volgende link inschrijven voor het praktijkexamen: https://vakmanschapco.nl/aanmelden-praktijkexamen/scios-certificaat/

Doelstelling

De doelstelling van dit praktijkexamen is het aantonen van jouw kennis en vaardigheden m.b.t. de eisen die gesteld worden om werkzaamheden in het kader van de Gasketelwet te mogen uitvoeren.

Inhoud

Het praktijkexamen zal bestaan uit één of meerdere voor jou passende praktijkopdrachten.

Tijdens het aangepaste praktijkexamen komen expliciet de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Alert zijn op CO veiligheidsissues en het melden daarvan
 • Herkennen van signalen van CO-vergiftiging bij mensen en ook bij zichzelf
 • Gevaarlijke situatie herkennen en actie nemen.
 • Kennis van koolmonoxide en alertheid.
 • Handelen bij meting van te hoge CO-concentratie.
 • Gevaarlijke situatie inschatten.
 • Indien nodig installatie afsluiten.
 • Klant of opdrachtgever waarschuwen.
 1. Onderhouden en inspecteren van CLV systemen
 • Meting van de omgevingslucht op CO en CO2 bij gestapelde bouw.
 • Controleren op en van toegestane en geschikte materialen (incl. bevestigingsmaterialen, terugslagklep, sifon, trekonderbreker, brandmanchet, parallel of concentrische buis.).
 • Visuele inspectie van een CLV-systeem.
 • Condensafvoer reinigen.
 • Terugslagklep controleren.
 • Visuele inspectie.
 • Toestel vervanging bij CLV: eisen aan CLV systeem.
 1. Adviseren over een koolmonoxidemelder, adviseren over de plaatsing o.b.v. voorschriften en controleren van de melder op werking (ook bij onderhoud van het gastoestel).


Subsidie
Na afloop van de activiteit wordt de presentielijst, evaluatieformulier en het certificaat/diploma naar u toegestuurd. Deze documenten geven u de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de subsidie betreffend de Ontwikkelingsstimulering (OSR) van Wij Techniek. Afhankelijk van uw bedrijfssituatie kan deze subsidie oplopen tot het volledige cursusbedrag.

Cursusgroepen/Maatwerk
IW Contract Onderwijs verzorgt deze training desgewenst ook voor groepen. De training wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en plaats die u het beste schikt. Het programma kan worden afgestemd op de specifieke situatie en de risico’s in een bepaalde branche.

Getuigschrift
Bij goed gevolg van de theorietoets en het praktijkexamen ontvang je een Bewijs van Vakmanschap waarmee je jouw vakbekwaamheid kunt aantonen. Ook wordt jouw vakmanschap geregistreerd in het centraal register.


Neem contact op met jouw regio:


← Terug naar overzicht cursusaanbod

Richting:

Arbo, Veiligheid en Regelgeving

Tarief:

€215 (excl. BTW)

Duur:

2 uur

Contact
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

079 - 32 91 290

Contact

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
Webstation webdesignWordpress Development