Basiscursus Elektrotechniek

Duur: 5 dagen
Richting: Elektrotechniek
Tarief: €1095,- (excl. BTW)
Niveau: 2

Doelstelling

Deze cursus is zeer geschikt voor iedereen zonder kennis van elektrotechniek en die zich de basisbegrippen eigen willen maken. In de basiscursus Elektrotechniek leert uw medewerker de basis kennis Elektrotechniek. Na de cursus is uw medewerker in staat de materialen te herkennen / basis handelingen te verrichten en is uw medewerker op de hoogte van de gevaren die de Elektrotechniek met zich mee brengt.

Inhoud

* Intro gesprek met de docent (wat willen we bereiken).
* Materiaalkennis / Gereedschap kennis en Veiligheid.
* Tekeninglezen en Symbolenkennis.
* Begrippen – Spanning / Stroom / Weerstand & Vermogen.
* Meten & berekenen.
* Basisschakelingen.
* Praktische vaardigheden m.b.t. elektrische installaties.
* Relais- en contactor (magneetschakelaars) schakelingen.
* Veiligheid in huisinstallaties.
* Het draaistroomnet (3-fasen).
* Afsluiting met eventueel advies voor vervolgcursus.


Subsidie
Na afloop van de activiteit wordt de presentielijst, evaluatieformulier en het certificaat/diploma naar u toegestuurd. Deze documenten geven u de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de subsidie betreffend de Ontwikkelingsstimulering (OSR of OSR Specifiek) van OTIB. Afhankelijk van uw bedrijfssituatie kan deze subsidie oplopen tot het volledige cursusbedrag.

Cursusgroepen/Maatwerk
IW Contract Onderwijs verzorgt deze training desgewenst ook voor groepen. De training wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en plaats die u het beste schikt. Het programma kan worden afgestemd op de specifieke situatie en de risico’s in een bepaalde branche.

Lunch
Tijdens de trainingen verzorgen wij koffie/thee, tevens bieden wij een lunch aan.

Getuigschrift
Aan deze cursus is geen examen verbonden. Wel hebben wij een toets moment, om vastgestelde doelstelling te beoordelen. Na behoren deze cursus te hebben gevolgd, ontvangt de deelnemer een getuigschrift van InstallatieWerk Nederland.


← Terug naar overzicht cursusaanbod
Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek