Basis Koeltechniek + F-gassen cat 1 (versneld)

Richting: Koudetechniek
Tarief: Op aanvraag
Duur: Op aanvraag

Doelstelling

Na het afronden van de cursus Koeltechniek en F-gassen I – versneld kan uw medewerker koelinstallaties in gebruik nemen en repareren. Storingen zoeken en verhelpen, planmatig onderhoud uitvoeren en inspecties doen. Uw medewerker beschikt over voldoende vakkennis ten aanzien van de werking van koelinstallaties.

Inhoud

* Intro gesprek met de docent (wat willen we bereiken).
* Werking en de theoretische basis van een koudesysteem
* Het natuurkundige proces en gebruikte begrippen in een koelsysteem
* De koelkringloop en het Mollier- of log p-h diagram
* Eigenschappen van koudemiddelen (inclusief wetgeving)
* Toepassing, eigenschappen en druk/enthalpiediagram van koudemiddelen
* Opbouw en werking van koelsystemen en de technische- en kwaliteitseisen voor koelsystemen
* Opbouw, werking en verschillende types componenten
* Opstelling, inrichting, leidingwerk, inbedrijfstellen en controle op juiste werking en specificaties
* Onderhouds- en servicewerkzaamheden en het analyseren van storingen en het milieubewust oplossen hiervan
* Inspectie en diagnose stellen aan koelinstallaties en opstellen van meetrapporten
* Fabricage en montage van koelinstallaties
* Testen, legen, vacumeren, vullen, instellen en inregelen
* Het gebruik van meet- en testapparatuur en het meten van bedrijfsomstandigheden
* Lekcontrole
* Invullen van logboeken en rapportformulieren
* Installeren en onderhouden van koelsystemen
* Afsluiting met eventueel advies voor vervolgtraining.


Subsidie
Na afloop van de activiteit wordt de presentielijst, evaluatieformulier en het certificaat/diploma naar u toegestuurd. Deze documenten geven u de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de subsidie betreffend de Ontwikkelingsstimulering (OSR) van Wij Techniek. Afhankelijk van uw bedrijfssituatie kan deze subsidie oplopen tot het volledige cursusbedrag.

Cursusgroepen/Maatwerk
IW Contract Onderwijs verzorgt deze training desgewenst ook voor groepen. De training wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en plaats die u het beste schikt. Het programma kan worden afgestemd op de specifieke situatie en de risico’s in een bepaalde branche.

Lunch
Tijdens de trainingen verzorgen wij koffie/thee, tevens bieden wij een lunch aan.

Getuigschrift
Aan deze cursus/opleiding zijn een of meerdere examens verbonden, om de vastgestelde doelstellingen te beoordelen. Na dit examen met een voldoende te hebben afgesloten ontvangt de deelnemer een officieel diploma.


Overige informatie

Niveau: 2-3
SBU: P.M.
Doelgroep: (eerste) monteur installatietechniek
Aansluiting bij doelgroep: verbreden of verdiepen van het vakmanschap van de deelnemer
Aanvangsniveau/eisen vooropleiding: basiskennis installatietechniek


Neem contact op met jouw regio:


← Terug naar overzicht cursusaanbod

Richting:

Koudetechniek

Tarief:

Op aanvraag

Duur:

Op aanvraag

Geplande cursussen

Kies een locatie & weeknummer

U kunt uw eigen voorkeur aangeven en dan nemen wij contact met u op om uw wensen te bespreken.

Contact
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

079 - 32 91 290

Contact

Beoordelingen


Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
Webstation webdesignWordpress Development