Airco- VRF-installaties

Duur: 8 dagen
Richting: Koudetechniek
Tarief: Op aanvraag

Doelstelling
Tijdens de cursus Airco- en VRF-installaties verdiept uw medewerker zich in vakkennis op het gebied van de werking van airco- en VRF-systemen. Het vervangen / repareren en de ingebruikname van airco- en VRF-systemen wordt behandeld en verder komen storingzoeken en verhelpen / planmatig onderhoud en het uitvoeren van inspecties aan bod. De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan bod: technische begrippen - aircotechniek / de koelkringloop/h-log P-diagram / componenten binnendeel / componenten buitendeel / klimaattechniek / regel- en beveiligingsapparatuur / koudemiddelen / splitsystemen / multisplitsystemen en VRF-systemen.

Inhoud
* Intro gesprek met de docent (wat willen we bereiken). * Werking en de theoretische basis van een koudesysteem * Begrippen m.b.t. het koelproces: verdampen / condenseren / expanderen en comprimeren * De koelkringloop en het Mollier- of h-log P-diagram * Koudemiddelen * De opbouw / werking en verschillende functies van airco- en VRF-systemen * Werking en functie van de verschillende componenten in de binnen- en buitendelen * Regel- en beveiligingsapparatuur * Opstelling / inrichting / installaties in bedrijf stellen / op juiste werking controleren en instellen * Vochtigeluchtdiagram * Comfort in de aircotechniek: uitblaaspatronen / geluid / tocht * Symbolen en schema's van airco- en VRF-systemen * Storingzoeken / onderhouds- en servicewerkzaamheden * Afsluiting met eventueel advies voor vervolgtraining.


Subsidie
Na afloop van de activiteit wordt de presentielijst, evaluatieformulier en het certificaat/diploma naar u toegestuurd. Deze documenten geven u de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de subsidie betreffend de Ontwikkelingsstimulering (OSR of OSR Specifiek) van OTIB. Afhankelijk van uw bedrijfssituatie kan deze subsidie oplopen tot het volledige cursusbedrag.

Cursusgroepen/Maatwerk
IW Contract Onderwijs verzorgt deze training desgewenst ook voor groepen. De training wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en plaats die u het beste schikt. Het programma kan worden afgestemd op de specifieke situatie en de risico’s in een bepaalde branche.

Lunch
Tijdens de trainingen verzorgen wij koffie/thee, tevens bieden wij een lunch aan.

Getuigschrift
Aan deze cursus/opleiding zijn een of meerdere examens verbonden om de vastgestelde doelstellingen te beoordelen. Na dit examen met een voldoende te hebben afgesloten ontvangt de deelnemer een officieel diploma.


← Terug naar overzicht cursusaanbod

Richting

Koudetechniek

Tarief

Op aanvraag

Duur

8 dagen

Geplande cursussen:

Kies een locatie & weeknummer

U kunt uw eigen voorkeur aangeven en dan nemen wij contact met u op om uw wensen te bespreken.

Contact
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

079 - 32 91 290

Contact

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
webdesign development