Aanvullende Praktijk Begeleiding

Duur: 1 schooljaar
Richting: Overige dienstverlening
Tarief: Op aanvraag
Niveau: nvt

Doelstelling

Bij de uitvoering van de opleiding van de cursist zijn meerdere partijen betrokken. Het is dan ook van het grootste belang dat de communicatie tussen deze partijen goed verloopt. Heldere afspraken dienen gemaakt te worden over de coördinatie tussen de verschillende partijen voor en tijdens het opleidingstraject.

Onze doelstelling is het begeleiden van leerlingen van een bedrijf dat is aangesloten bij Opleidingsbedrijf InstallatieWerk in het gehele opleidingstraject.

Inhoud

Programma:
* Het vaststellen van de opleidingsstatus door middel van een intake.
* Het minimaal vier keer per schooljaar bezoeken van niveau 2 leerlingen op de werkplek om te komen tot een beoordeling.
* Het minimaal twee keer per schooljaar bezoeken van niveau 3 en niveau 4 leerlingen.
* Het bespreken van het BPV-boekje c.q. portfolio met de leerling.
* Het registreren van de gegevens en per deelnemende leerling een dossier opbouwen.
* Het bespreken van het praktijkexamen c.q. summatieve toets namens de opdrachtgever met de deelnemende cursist en het betreffende ROC.
* Het nakijken en beoordelen van de verslagen van de cursist.
* Het aanvragen van een praktijkexamen of summatieve toets bij het ROC.
* Het onderhouden van alle contacten met het ROC betreffende de studievoortgang van de cursist.
* Het onderhouden van alle contacten met het bedrijf betreffende de studievoortgang van de cursist.
* Overleg en adviseren over studie vervolgmogelijkheden.


Subsidie
Na afloop van de activiteit wordt de presentielijst, evaluatieformulier en het certificaat/diploma naar u toegestuurd. Deze documenten geven u de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de subsidie betreffend de Ontwikkelingsstimulering (OSR of OSR Specifiek) van OTIB. Afhankelijk van uw bedrijfssituatie kan deze subsidie oplopen tot het volledige cursusbedrag.

Cursusgroepen/Maatwerk
IW Contract Onderwijs verzorgt deze training desgewenst ook voor groepen. De training wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en plaats die u het beste schikt. Het programma kan worden afgestemd op de specifieke situatie en de risico’s in een bepaalde branche.

Lunch
Tijdens de trainingen verzorgen wij koffie/thee, tevens bieden wij een lunch aan.

Getuigschrift
Aan deze cursus is geen examen verbonden. Wel hebben wij een toets moment, om vastgestelde doelstelling te beoordelen. Na behoren deze cursus te hebben gevolgd, ontvangt de deelnemer een getuigschrift van InstallatieWerk Nederland.


← Terug naar overzicht cursusaanbod
Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek